Bugün 20 Ocak 2018 - Cumartesi
Spor Haberleri
Seri İlanlar
İhale İlanları
Foto Galeri
Video Galeri
Hasan Erden
Hasan Erden
herden1950@hotmail.com
ABD öç alıyor: Mehmetçik’i Haçlı “İsacık” yapma planı
30 Ekim 2016 17:43

 ABD öç alıyor: Mehmetçik’i Haçlı “İsacık” yapma planı

Bu proje gerçekleşirse, İslam’a karşı Haçlı savaşında Müslümanlar, Müslümanlarla  ABD’nin Haçlı emelleri için savaştırılacak demektir. Yani ABD’nin İslam’a karşı Haçlı savaşında Müslümanlar “Haçlı savaşçısı” gibi kullanılacaktır. Bu durumda, İslam Peygamberi ‘Hz. Muhammed’den (SAS) ismini alan Müslüman Türk milletinin askeri “Mehmetçik”, bundan sonra Haçlı kuruluşu, Haç amblemli Hıristiyan NATO’nun askeri “İsacık” olacak demektir. İslam’a karşı Haçlı savaşında kullanılacak ve savaştırılacak demektir. Belgeler İslam düşmanlarının planlarının ve hedeflerinin böyle olduğunu gösteriyor.

 

Amerika için savaşacak Türk 

askeri çok eski bir projedir!

Bilindiği gibi, bugün Suriye’de bazı hareketler var. Türkiye de orada duruma el koymağa çalışıyor. Bu olayı nasıl anlamak lazım?. Nasıl yorumlamak lazım?.

Olayları yorumlarken ve anlamaya çalışırken, bence önce belgeleri göz önüne getirmek gerekir. Önce düşmanlarımızın hedefleri nedir, amaçları ve emelleri nedir ona bakmamız lazım. Satranç tahtasında hasmınızın üç hamle sonrasını, beş hamle sonrasını görmeniz ve tahmin etmeniz gerekir. Yoksa hiç beklemediğiniz bir zamanda tuzağa düşersiniz, oyuna gelirsiniz.

Şimdi 2001 yılında İslam’a karşı, aynı zamanda Türkiye’ye de karşı meydan okurcasına bir Haçlı savaşı başlatmış bulunan ABD’nin hedeflerini ve amaçlarını öğrenmek bakımından şu belgeleri hatırlayalım. Daha önce pek çok defa yayınladığımız bu belgelerde İslam düşmanı ABD hedeflerini bakınız nasıl açıklıyor:

ÖNCELİKLE DİKKATE ALMAMIZ VE 

UNUTMAMAMIZ GEREKEN BELGELER

ABD’nin derin devletinin değişmez adamlarından olan Yahudi Henry Kissinger, hatırlarsınız, Haçlı savaşının ilk başladığı zamanlarda şöyle söylemişti: “Bu Haçlı Savaşı (tarihte Haçlı seferlerinde) olduğu gibi, Hıristiyanlarla Müslümanların değil, Müslümanlarla Müslümanların savaşı olacaktır.”  [1]

Bir zamanların Amerikan yönetiminin Başkan Yardımcısı olan Yahudi asıllı Joe Biden de sanki,  H. Kissinger’in bu söyleminin ne anlama geldiğini açıklarcasına, ABD’de 2012 Ekim ayı ortalarında yapılan Başkan Yardımcıları münazarasında Türkiye’den ve ABD’nin yakın ilişkide bulunduğu İslam ülkelerinden bahsederken, İngilizce "hand and glove" tabirini kullanmıştır. Halbuki bu tabir “El ve eldiven” anlamına gelmektedir. Biden, bu ifade ile ABD’yi“el”, Amerika’ya yardımcı olacak olan Türkiye ve diğer ülkeleri de “eldiven” olarak nitelendirmiştir.  [2]

Biden’in bu ifadesine göre, ABD, Türkiye’yi “eldiven” olarak Haçlı savaşında kullanmayı, Amerikan menfaatleri için operasyonlar gerçekleştirmeyi planlıyor demektir.

ABD’NİN, MEHMETÇİĞİ HAÇLI İÇİN

KULLANMAK İSTEMESİ ÇOK ESKİ RROJEDİR

ABD’nin, Haçlı savaşında kendi askeri yerine Türk askerini savaştırma istediği bir proje vardır. Ve bu proje çok eski bir projedir. 

Bu projenin ilk uygulaması ve denemesi 1950’de Kore Savaşı’nda gerçekleştirilmiştir. Bu savaş, Müslüman Türk milletinin savaşı olmadığı halde ve Türkiye’yi uzaktan-yakından hiç ilgilendirmediği halde Mehmetçik, NATO kapsamında ABD’nin sömürgeci emelleri uğruna yok yere beyhude savaştırılmıştır.

O dönemlerin ABD Dışişleri Bakanlarından John F. Dulles neden Türk askerini ABD için savaştırmayı amaçladıklarını izah ederken, “NATO’ya en ucuz askeri Türkiye’nin sağladığını” belirtmiş ve "Bir Türk askerinin bize maliyeti 23 cent’tir." Demiştir.

ABD’nin eski Başkanlarından Ronald Reagan da: "Türkiye’ye güvenlik yardımı bizim de güvenliğimizin bir parçasıdır. Bir Türk askeri yılda 6 bin dolara mal oluyor. Eğer onu bir Amerikan askeriyle değiştirmeye mecbur kalırsak maliyet 90 bin Dolara çıkıyor." demiştir. [3]

Reagan’ın ifadesine göre, ABD için, Amerikan askerinin günlük maliyeti 246,6 Dolar olmasına karşılık Türk askerinin günlük maliyeti yaklaşık 16,5 Dolardır.

Bu yüzden ABD, kendi sömürgeci savaşlarında kendi insanı yerine, kendi askeri yerine Türk askerini savaştırma yönünde bir strateji geliştirmiştir.

ABD’NİN TÜRK ASKERİNİ CEPHEYE 

SÜRMEK İSTEMESİNİN BİR BAŞKA NEDENİ 

ABD’nin, İslam dünyasına karşı Haçlı savaşında Amerikan askeri yerine Türk askerini cepheye sürmek istemesinin bir başka nedeni daha vardır. 

DoD, Department of Veterans ve Veterans for Common Sense adlı kuruluşlardan verilen bilgiye göre, Irak ve Afganistan'da görev yapan her 6 askerden birinin psikiyatrik sorun yaşadığı ve her 20 askerden birinde travma sonrası stres bozukluğuna rastlandığı tespit edilmiştir. Sözkonusu savaşlardan dönen Amerikan askerlerinden, her 84 dakikada bir kişinin intihar ettiği saptanmıştır. [4]

Bu durumda Amerikan askeri yerine Türk askerinin savaştırılması planı gerçekleştirildiğinde Amerikan insanı böyle bir psikolojik riske sürüklenmemiş olacaktır. Savaşlarda Mehmetçik cepheye sürülerek Amerikan Coni’si tehlikelerden uzak tutulacak ve sağlığı korunacaktır. 

“TÜRKİYE’NİN EN İYİ 

İHRAÇ MALI ASKERİDİR”

Eski Sovyetlerin nüfuzu altında bulunan ülkelerde CIA ile birlikte sivil halkı isyan ettirerek Amerikancı yönetimleri işbaşına getiren George Soros, sözkonusu darbelerden sonra, Ankara’nın izniyle Türkiye’de faaliyetlerini yoğunlaştırdığı yıllarda yaptığı bir değerlendirmede “Türkiye’nin en iyi ihraç malı askeridir” demiştir. [5]

George Soros, bu söylemiyle Amerikan askeri yerine Türk askerini ABD için savaştırma yönünde geliştirilen ABD projesine Ankara’nın olumlu yaklaşımda bulunması gerektiğine dikkat çekmiştir. 

MÜSLÜMAN-TÜRK MEHMETÇİK  NASIL HAÇLI

SAVAŞÇISI “İSACIK” YAPILMAK  İSTENİYOR?

Kissinger’in yukarıda arz ettiğimiz ifadesinden anlaşıldığına göre, bu savaşta Müslümanlar Müslümanlarla  ABD’nin Haçlı emelleri için savaştırılmak isteniyor, öncelikle Türk askerinin, ABD’nin İslam’a karşı Haçlı savaşında “Haçlı savaşçısı” gibi kullanılması planlanıyor.

Daha açık ifade edelim, Müslüman Türk milletinin askeri, inandığı İslam Peygamberi ‘Hz. Muhammed’den (SAS) ismini aldığı “Mehmetçik”, bundan sonra ABD’nin güdümünde ve yönetiminde olan, Haç şeklinde amblemi olan Haçlı kuruluşu olan NATO’nun askeri “İsacık” olarak kullanılmak isteniyor.

Tarih boyunca Haçlı Seferlerine dur diyen Müslüman Türkiye’nin, bundan sonra böyle “Haçlı savaşçısı” olarak ABD’nin İslam’a karşı Haçlı savaşında kullanılmasına kim razı olabilir?

ABD, TARİHTE HAÇLILARA DUR DİYEN VE ZAFERLER

KAZANAN TÜRKİYE’DEN ÖÇ ALMAK İSTİYOR

ABD, 2001 yılında sözkonusu Haçlı savaşını başlatırken, o dönemin Amerikan Devlet Başkanı Bush, “Bu savaş Son Haçlı seferidir” demişti. Bu Son Haçlı Seferi, sonra NATO’ya bırakılmıştır, bu kuruluşa hakim bulunan ABD, savaştan tamamen çekilmiş gibi gözükerek, savaşı el altından, sessizce ve sinsice soğuk savaş yöntemleriyle yönetmeye yönelmiştir.

Daha ilginç olan, son Haçlı Savaşının genel yönetiminin İzmir’deki NATO Genel Merkezine alınmış olmasıdır. Yani Amerika savaşı el altından İzmir’deki NATO merkezinden yönetir olmuştur. [6]

En ilginç olanını söyleyelim: Bütün İslam dünyasına karşı başlatılan Son Haçlı Savaşında en baş hedeflerden birisi olan en kuvveti İslam ülkesi Türkiye, İslam dünyasına ve ülkemize karşı olan bu Haçlı savaşında ev sahipliği yapmak zorunda kalmıştır, kalıyor.

Bu Savaşa “Son Haçlı Seferi” diyen ABD, tarihte Haçlı seferlerine geçit vermeyen ve büyük zaferler kazanan Türkiye’den, savaşı İzmir’den yani ülkemizden yöneterek büyük bir intikam da almış oluyor.

Bundan daha da kötüsü, ABD bu haçlı savaşında Türk askeri Mehmetçik’i, bir Amerikan askeri gibi, bir Haçlı askeri gibi çok dolaylı ve dolambaçlı yollardan Türkiye’nin kendisine karşı ve İslam dünyasına karşı kullanmak, yani savaştırmak istiyor. 

Bundan daha büyük bir intikam olur mu?

Şimdi yazımızın başında dikkat çekmeğe çalıştığımız Suriye’deki Türk askeri harekatını bu açıdan değerlendirmeğe ve yorumlamağa çalışalım.

BU BELGELERE GÖRE SURİYE’DEKİ SON 

DURUMLA İLGİLİ KORKUMUZ VE ENDİŞEMİZ

Şimdi korkmamız ve endişe etmemiz gereken şudur: Türk askeri Mehmetçik’in yukarıdaki belgelere göre, ABD ve NATO nereyi isterse orada kullanılmasına ve savaştırılmasına zemin oluşturacak yolların açılmağa çalışılmasıdır.

Elbette ki, ABD askeri bir komutla, Türk askerine buraya gel, burada operasyon yap demiyor. 

Öyleyse bu nasıl oluyor? 

ABD nereyi karıştırmak istiyorsa, nereye Türk askerinin müdahale etmesini istiyorsa, soğuk savaşın yöntemleri ve usulleri ile kendi kontrolündeki ve güdümündeki İslami görüntülü kuruluşları ve terör örgütlerini oraya gönderiyor, oraya çekiyor,  Suriye’de şartları öyle hazırlıyor, sebepleri öyle oluşturuyor ve yolları öyle açıyor ki, Türk askeri Mehmetçik’i, oraya göndermeğe mecbur kalıyorsunuz, daha doğrusu mecbur ediliyorsunuz.

Bu konuda Türkiye kendi iradesinin, kendi kontrolünün ve inisiyatifinin dışında hareketlere ve gelişmelere asla izin ve fırsat vermemelidir. Ya da kendi iradesi, kendi kontrolü ve inisiyatifi dışındaki alanlara ve bölgelere kesinlikle açılmamalıdır.

Yazımıza son verirken geliniz duamızı tekrar edelim: Tarihte Haçlı seferlerinde en zor durumlarda ecdadımıza yardım eden ve zaferler ihsan eden Rabbimiz Allah, bu “Son Haçlı Seferinde” de bize yardım eylesin ve zafer ihsan eylesin! Düşmanlarımıza fırsat vermesin!

Sevgiler, saygılar… 

herden1950@hotmail.com[1] http://www.yenimesaj.com.tr/?artikel,12001086/yeni-strateji-savasma-savastir/m-hilmi-yildirim

   http://www.skyturk.net/yazar/ahmet-hamdi-ozsarac-sunni-sii-savasi-oku-370.html

[3] Reagan Günceleri” isimli 767 sayfalık kitapta başkanlık dönemine ait hatıralar… http://www.hurriyet.com.tr/dunya/12053999.asp

[4] Sabah Gazetesi, 23.03.2012

[5] http://www.yg.yenicaggazetesi.com.tr/habergoster.php?haber=64870

[6] 30 Kasım 2012 tarihli gazeteler.

BU YAZIYI PAYLAŞIN!
Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş Digg'de Paylaş Del.icio.us'ta Paylaş Google'da Paylaş Yahoo'da Paylaş Technorati'de Paylaş
Yorum Yaz
Adınız Soyadınız
Yorumunuz
Yorumu Doğrula

Yorumlar
Günışığı Android Uygulaması
ELAZIGELAZIG
Ulu Cami’nin eğriliği tescillendi
9511 kez görüntülendi
Elazığ'da bisiklet yarışı
30392 kez görüntülendi
Sivasspor Maçı
57085 kez görüntülendi
Fenerbahçe Maçı
68873 kez görüntülendi
Sıra
Takım
O
G
M
P
1
MKE ANKARAGÜCÜ
16
10
2
34
2
ÜMRANİYESPOR
16
8
3
29
3
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş
16
10
2
34
4
GİRESUNSPOR
16
7
3
27
5
BALIKESİRSPOR BALTOK
16
7
4
23
6
BOLUSPOR
16
7
7
23
7
İSTANBULSPOR A.Ş
16
6
5
23
8
ADANASPOR
16
6
5
23
9
ERZURUM BŞ. BLD.
16
5
5
21
10
GAZİŞEHİR G.ANTEP
16
4
4
20
Günışığı Gazetesi - Yeni Medya Gazetecilik Basın Yayın Ltd. Şti. Tüm Hakları Saklıdır © 2005-2013