BASEL’DEN AFRİN’E


 BASEL’DEN  AFRİN’E

 

Yahudilerin vaat edilmiş topraklara dönüş inançlarını ideolojik bir kimliğe dönüştürme hareketinin başlangıç noktası Basel Kongresi'dir.

 

Söz konusu inancı ideolojik kimliğe dönüştürme çabasıyla Siyonizm hareketi ortaya çıktı.

 

Bu hareketin örgütsel yapılanmaya başlaması da İsviçre'nin Basel şehrinde 1897 yılında gerçekleştirilen toplantıyladır.

 .

Birinci Dünya Siyonist Kongresi sonunda yayınlanan Basel Deklarasyonu’na göre, Filistin’de bir “yurt” edinilmesi için çalışılacak, Dünyadaki Yahudiler, dernekler organize olacaklar, Yahudi “milli duygusu” Güçlendirilecek ve devletlerin desteğini sağlamaya çaba gösterilecekti.

Basel Kongresi politik Siyonizm’i doğurarak Dünya Siyonist Örgütü’nü de vücuda getirmiş oldu.

1897’de Basel’de toplanan Siyonist Kongrenin 100 yıllık hedeflerini 3 ana başlık halinde toplayabiliriz.

1 – İlk 50 yılda Filistin’e yerleşimi sağlamak, ileride kurulacak devletin temellerini hazırlamak.

Kendilerine para karşılığı toprak satmayan Osmanlı Sultanı İkinci Abdülhamid’i tüm nüfuzlarını kullanarak tahtından indirmek. 

2 – İkinci 50 yılda İsrail isminde bir devlet kurmak.

Dünya Siyonizmi, İkinci Dünya Savaşını tanzim ederek tüm dünyanın dikkatini savaşa çekmişlerdir.  Bu vesileyle o kargaşa ortamında İsrail Devleti’nin bağımsızlığını ilan etmişlerdir..

3 – 1897 Basel Kongresinin 100. yılında Büyük İsrail Devleti’ni kurmak.

Büyük İsrail Devleti diye tarif edilen bölge Arz-ı Mev’ud (Tanrı tarafından vaad edilen topraklar) ki bu bölge Nil ile Fırat arasındaki bölgeyi kapsamaktadır.

Yüz yılık hedeflerini kapsayan bu kararların dışında, kendileri dışındaki toplumları istedikleri gibi yönetmek için de bir takım kararlar almışlardır.

Toplam  22 maddelik bir metninde oluşan bu kararlar,Siyon protokolleri veya Basel kararları da denilmektedir.

 

BASEL KARARLARI (1897)

 

1-Genç nesilleri ahlaksızlığa sürüklemek, ahlaksızlığı yaygınlaştırmak.

2-Aile hayatını yıkmak.

3-İnsanları aşağı sınıflarla tahakküm etmek.

4-Sanatı zayıflatarak edebiyatı müstehcen ve şehevi bir hale sokmak.

5-Mukaddesata hürmeti yıkmak, hürmetle anılan kişiler hakkında rezil vakalar uydurmak.

6-Hudutsuz bir lüks, baş döndürücü modalar icat etmek ve çılgınca sarfiyatı teşvik etmek.

7- Milletlerin vakitlerini eğlence ve oyunlarla geçirmesini sağlayıp, düşünmelerini engellemek.

8-Fikirleri zehirlemek, gürültü ve kargaşa çıkarmak, sınıflar arası ayrım çıkarmak.

9-Aristokratlara müthiş vergiler koyarak onları bunaltmak.Bunların arasında kin ve nefret saçılmalı.

10-Mal sahibi ile işçi arasını açmak, grevler ve sabotajlar tertip edilmeli.

11-Yüksek tabakanın manevi kuvvetini her çareye başvurarak kırmak.

12-Sanayinin ziraatı ezmesine imkân verip, köylü sınıfını ortadan kaldırmak.

13-Saçma nazariyeler ortaya atarak halkı dolambaçlı yollara sevk etmek.

14-Hayat pahalılığını körüklemek.

15-Milletler arasında  meseleler ihdas ederek, millerler arsında kin ve nefret tohumlarını saçmak.

16-Milletlerin mukadderatını tahsil ve terbiyeden mahrum kimselerin ellerine tevdi etmek.

17-Bütün hükümet şekillerini değiştirmek, sırları ifşa etmek.

18-Meşru hükümet tarzlarında mutlak istibdada gitmek.

19-Siyasi iktisadi bunalımlar yaratmak, servetleri mahvetmek.

20-Mali istikrarı bozmak, krizleri çoğaltmak.

21-Spekülasyonlara yol açmalı, altını mahdut ellerde toplamalı, muazzam sermayeleri felce uğratmalı.

22-Hükümetlerin ölümlerini hazırlamalı. İnsaniyeti elem, ıstırap ve yoksulluk içine atmalı.

Hedefe ulaşmak için her yol denenmiştir.

Bu bağlamda dünyanın çeşitli yerlerinde ve özelikle bu bölgede yıllarca çeşitli olaylar yapmışlardır.

Bölgede taşeron terör örgütleri kurmuşlar ve desteklemişlerdir.

Bunlardan en bilineni ASALA VE PKK Terör örgütleridir.

Bu planlarında hesap edemedikleri husus Türk Ulusunun tavrı ve dik duruşudur.

Belirttiğim hususlar ile Basel kararları ve şu anda yaşadıklarımız dikkate alındığında şu anda kimlerle mücadele ettiğimiz çok daha net anlaşılacaktır.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Hareketinin sadece bizim ve bölgemiz için değil tüm İslam alemi için ne kadar önemli olduğunu söylememe gerek yok sanırım.

Bazı siyasilerin ve sivil toplum örgütlerinin bu hareket karşısında neden tavır aldıklarını varın siz düşünün.

Haksızlıklara baş kaldırmayanlar, onlardan gelecek her kötülüğe katlanmalıdırlar.Hz. Ali (r.a.)

 


YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
23Eyl

Fuara dair

18Eyl

Şiddet Her Yerde

16Eyl

Siyasetteki Kast Sistemi

09Eyl

Kamuda Tassaruf Dönemi  

01Eyl

Altın Ovalılar Derneği

  • Ana Sayfa
  • Günışığı Gazetesi web sitesi, BETA aşamasındadır. Çok yakında tüm özellikleri ile sitemizi kullanabileceksiniz. Beta sürümde sadece haber ve köşe yazıları gibi içerik modülleri aktif edilmiştir.