AĞUSTOS, TÜRK’ÜN ZAFER AYI!


Ağustos Ayındayız…
Kutlu bir niyetimiz, teklifimiz çağrımız olacak!
Bu yıl, Malazgirt Zaferinin 945. Yıldönümü…
Malazgirt, “zaferlerin anası…” olarak anılır.
Bu zaferle, “fetih süresi…” hafızalara gelir;
“İnnâ fetahnâ leke fethen mubînâ(mubînen).
Mealen, “doğrusu biz sana apaçık bir zafer sağlamışızdır”
O zaferle birlikte, Anadolu’nun kapıları bu millete açılacak!
O zaferle birlikte, Anadolu bu millete kutlu bir vatan olacak!
Yazımızın hemen başında, “çağrımız…” olduğunu söyledik.
Geliniz, bu yıldan itibaren;
“coğrafyayı bizlere vatan yapan…” bu kutlu zaferi birlikte;
81 ilimizden, “toprak getirerek…” bu zaferi birlikte yâd edelim!
Muş Eski Belediye Başkanı Necmettin Dede,
“Malazgirt Zaferi için…” şunları söylüyordu;
“Bu Zaferi Hıristiyan Dünyası Kazanmış Olsaydı;
Malazgirt’i kendilerine, “kutsal mekân!” yaparlardı”
***                                         ***
2008 yılında, Malazgirt Zaferinin 937. Yıldönümünü;
“Muş Valiliğiyle birlikte…”
Elazığ’dan da geniş bir katılımla birlikte kutlamıştık!
Tarihin dile geldiği bir kutlama/ bir büyük şölen olmuştu!
O günlerde neleri dillendirmiştik?
“Çanakkale gibi her 26 Ağustos’ta büyük bir edep ve vakarla;
Malazgirt kendisine layık bir ruhla anılmalı!”
Bu proğrama, “81 İlimizden katılımlar…” olmalı!
Malazgirt’te, “Anadolu Fetih Müzesi…” yapılmalı…
Bu büyük zaferle ilgili,
“sosyal ve kültürel etkinlikler…” Anadolu Coğrafyamıı içerisine almalı!
Geziler ve bu çerçevede “etkinlikler…” planlanmalı!
Çizgi flimler, senaryolar, belgeseller, diziler vs hazırlanmalı…
Şiir,  Hikâye, Roman yarışmaları düzenlenmeli…
Artık 78 milyon insanımız bu büyük zafere;
Bu milletin, “9 asrı aşan tarihi yürüyüşüne…” yoğunlaşmalı!
***                                         ***
Ağustos Ayındayız
Türk’ün Zafer Ayı!
Bu ay takvim yapraklarını dikkatle çeviriniz…
 Birçok büyük Türk zaferi, kati neticeleriyle millet hayatımızda yepyeni ufukların açılmasına vesile olmuştur.
.Bunlar içerisinde;
26 Ağustos 1071’de Malazgirt..
27 Ağustos 1389’da Kosova..
11 Ağustos 1473’de Otlukbeli...
23 Ağustos 1514’de Çaldıran..
24 Ağustos 1516’da Mercidabık..
26 Ağustos 1526’da Mohaç..
4  Ağustos 1578’de Vadis Seyl..
30 Ağustos  1922’de Başkumandanlık..
Dikkat edilirse 8 büyük savaş..
Cihan Tarihinin mukadderatında rol oynayan 8 büyük fütuhat bu ay içerisinde kazanılmıştır.
Tarihin gidişatını değiştiren büyük zaferler!
Bir tarihçi şöyle der; “Türk’ten başka  Japon Denizinden Atlas Okyanusuna, Sibirya’dan Habeşistan’a kadar aynı anda sesini duyurmuş ve bu muazzam arz kıtasında 80’den fazla devlet kurmuş bir millet gösterilemez..”
Bütün bunlar, Kültür ufkumuzun derinliğini gösterdiği kadar; çok değişik coğrafyalara kısa zamanda uyum sağlayarak hâkim unsur haline gelişimizi gösterir.
Teşkilatçı bir millet oluşumuz kadar, idari yapılanmasında ‘adil oluşumuzun’ apayrı bir cephesidir.  Dikkat edilirse, Türk gittiği yere eser götürmüştür. Bir İngiliz, bir İspanya, bir Portekiz vs. sömürme düşüncesi içerisinde bulunmamıştır. Hatta yalnız toprakların fütuhatıyla kalmamış; gönülleri de fethetmiş, Devlet felsefesi içerisinde, millet olma şuurunu vermiştir.
Bütün zaferlerde; hep aynı ruh, aynı şuur, aynı haşyet görülür.. 
Malazgirt Zaferi.. Anadolu toprağına ilk fütuhat tohumunun atılması.. Öyle bir tohum ki, vatan olma yolunda en büyük adım..
Bu zaferde görev alanlar öyle bir bahadırlar ki, her biri ayrı kıymet..
Ülkeler, beldeler açmış güçlü emirler..
Belki de tarih böyle bir zaferi yazmamıştır..
Yukarıda 8 büyük zaferden bahsettik.. Bir Kosova.. Balkanlarda 5 asır devam edecek Türk Hakimiyetinin ilk yeşeren filizi.. Türk’ün Hakimiyet gücü artık Anadolu’dan taşmış.. Bu ve bunu bekleyen zaferlerle, yeni iklimlere, yeni zaferlere doğru yürüyüşe geçmiştir.
Ağustos ayında Türklük Orta Kuşağı tamamen kendi hâkimiyet sahası içerisine almıştır. Türk Hâkimiyetinde bugünkü zaaf noktalarını pek göremezsiniz.  Bir başka ifadeyle; istilacı değildir.. Sömürgeci değildir.. Her şeyden önce kan dökücü değildir..
Gittiği beldeleri imar etmiş, eser götürmüştür. Bunların izleri ve tesirleri bire tapu senedi kıymetinde hala ayakta durmaktadır.
Fütuhat çizgisine bakınız; Kosova, Batıya açılan bir pencerenin ilk nurlu damgası olurken,
 Fatih tarafından kazanılan Otlukbeli ise, Anadolu’da kurulan Türk birliğini perçinliyordu..
Ve, yine Yavuz  Sultan Selim Han sayesinde,  Çaldıran’da, Doğudan gelecek gulat-ı Şia  tehlikesine karşı büyük bir darbe vuruluyor, Doğu tamamen emniyete alınıyordu..
Mercidabık Zaferi, Türk fütuhatının Suriye ve Mısıra hâkim olmasını sağlamakla kalmayacak, İslam dünyasında ‘Türk Asrı’ böylece başlamış olacaktı.  Milletlerinde insanlar gibi ömrü vardır.
Kanuni ile artık yükselişin zirvesine doğru tırmanma gerçekleşmiş.. Bu gerçekleşme her sahada kendisini gösterir. Osman Gazi ile Kanuni arasında 10 büyük Türk Hükümdarı gelip, geçmiştir.. İlim dünyası, bu on padişahın her birini ayrı bir kıymet olarak görmekle beraber, büyük Veliler ordusundan saymıştır.
Bir Mohaç’a bakınız, 2 saat içerisinde Avrupa kapıları Türklere açılmakla kalmıyor, koca bir devlet tarih sahnesinden siliniyordu.  
Her çıkışın bir inişi var.. Her güzelliğin bir aksi tablosu söz konusudur.. Ama, tarih milletler için birer ders, ibret, öğüt ve tefekkür mesabesindedir. “Değil mi, cephemizin sinesinde iman bir/ Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir..”
Tarih, hatıralar demeti, büyük inkılaplar vücuda getiren, bir milletin insanlığa unutulmaması gerekli dersler veren hatıraları..
26 Ağustos 1071’de; Türkiye Devletinin temeli atılmış ve Anadolu’nun Türklüğü tescil edilmiş..
26 Ağustos 1922’de ise, Devlet yeniden kurulmuş ve vatan bütünlüğü ebediyen parçalanmayacak şekilde sağlanmıştır.
Bir değerli tarihçimiz; “İstiklal savaşı yalnız Yunanlılara karşı değil; istilacı, emperyalist bütün batı dünyasına karşı kazanılmıştır. Onun temelinde Türk’ün istiklal aşkı, hür yaşama azmi vardır.” Bu azim ve irade içerisinde istikbale bakmalıyız.

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
24Eyl

'Orcik şenliği'

23Eyl

Şiirde hikmet var!

21Eyl

Doğal mı hormonlu mu?

20Eyl
19Eyl

Ağın’da Buluşalım

  • Ana Sayfa
  • Günışığı Gazetesi web sitesi, BETA aşamasındadır. Çok yakında tüm özellikleri ile sitemizi kullanabileceksiniz. Beta sürümde sadece haber ve köşe yazıları gibi içerik modülleri aktif edilmiştir.