Elazığ’ın Manevi İklimi


Sevgili okuyucular, 02 Mayıs 2018 tarihinden Günümüze,
Her Çarşamba Saat, 12.10’da TRT Gap Diyarbakır Radyo’da;
Değişik yönleriyle Elazığ’ı seslendirmeye çalıştık…
TRT Gap Diyarbakır Radyosu Müdürü Fatih Yılmaz’ın yönettiği,
Canlı yayında TRT Gap Radyonun başarılı sunucuları,
Kâh Mustafa Yalın, kâh Tuba Bezirgân, kâh Arzu Duranerle birlikte olduk.
GAP-Diyarbakır, 1964’lerden bugünlere dile kolay 54 yıl aralıksız,
‘Yörenin sesi, sözü, sohbeti, muhabbeti…’ oluyor.
Tarihe iz düşen programlar…
Elazığ’dan Van’a, Hakkâri’ye kadar bizleri coğrafyamızla buluşturan,
“Ses ve Söz Dünyamız TRT Gap Radyosu bütün çalışanlarına…” 
Başarı dolu yayınlar diliyoruz
***            ***
TRT Gap Radyosu’nda sohbetlerimizin konu başlıkları şöyleydi;
“Elazığ’ın manevi iklimi (04 Temmuz 2018)
“Elazığ’ın Bayan Yazar ve Gazetecileri (27 Haziran 2018)
“Elazığ İlimizin Marka Ürünleri (20 Haziran 2018)
“Elazığ İlimizde Bayram Hazırlıkları (13 Haziran 2018)
“Elazığ İlimizin bulvar, sokak ve park isimlerinin hikâyesi (06 Haziran 2018)
“Elazığ’da Ramazan, Cami ve Cemaat Şuuru (30 Mayıs 2018)
“Elazığ’da Ramazan Sofrası (23 Mayıs 2018)
“Elazığ’da Eski Ramazanlar ve Sohbet Kültürü (16 Mayıs 2018)
“Harput’ta ‘Baba Kavramı’ nereden geliyor (09 Mayıs 2018)
“Elazığ’da Sanatın Yedi Rengi (02 Mayıs 2018)
Bütün bu başlıklardan oluşan çalışmalarımızı,
Elazığ’da yayınlanan “Günışığı Gazetemizdeki Köşemizden de” okuyabilirsiniz!
Bütün muradımız nedir?
Kendi şehrimizi, ‘tarihi ve kültürel kimliği ve değerleriyle birlikte’
Gönül Coğrafyamızda paylaşmaktır.
Bu güzel kültürü bizler, ‘Şair, Yazar, Sanatkâr dostlarımızla birlikte…’
Elazığ MANAS Gönülevi’nde, “Kürsübaşı Sohbetleriyle…”
2006 yılından itibaren devam ettirmeye çalışıyoruz!
***            ***
TRT Gap Radyo’da, “Elazığ’ın Manevi İkliminden” söz ederken,
Elazığ’ın, “Türk Dünyasının ‘Vuslat Şehri’ olduğundan söz etmiştik
Elazığ, “Tarihi buluşturan bir Şehir!”
Harput’ta, ‘9 asrı aynı anda teneffüs edebilirsiniz’
Harput,  “Tarihin efsanevi şehri!”
Harput günümüzde, “Açık Hava Müzesi!”
***            ***
Harput’a çıktığınızda,  ‘manevi bir sıcaklık…’ hissedeceksiniz!
O sıcaklık,  “âlimlerin, şehitlerin, sadıkların, sıddıkların verdiği sıcaklık”
Üryan Baba türbesi, Üç Lüleli Çeşme, Ulu Cami…
Mansur Baba Türbesi,  Buzluk Mağarası, Belek Gazi Anıtı…
Harput’ta,  ‘mekânlar ve makamlar içiçe…’ 
Her biri koruyucu birer zırh gibi, ‘asırlara şehadet edecektir’
Harput’ta, İmam Efendi’de; “193 Harbini, Erzurum’un Kurtuluşunu Yaşarım!”
Harput’tan,  “kâh Halep’e, kâh Menbiç’e, kâh Kerkük’e uzanırım!”
Bir söz vardır, “coğrafyayı tefekkür ederek geziniz!”
Harput’tan Kafkaslara,  “Dağıstanlı Hoca nazarıyla bakarım!”
O nazarla,  “Bir Millet Oluşun Erdemliğini…” yaşarım
Peygamberimizi Sancaktarı, “Abdulvahap Gazi…”
***            ***
Hiç Alacakaya’ya gittiniz mi?
Alacakaya’nın  ‘Yalnızdamar Köyü’nde’ Sahabe Makamı…
Kab Bin Malik, Hz. Ömer döneminde Diyarbakır seferinden dönerken; 
Burada şehadet şerbeti içmiştir!
Coğrafyayı, “gül-i zar yapmışlar!”
Alacakaya İlçesi Çakmakkaya Köyü’nde 
“Tarihi Demirkapı Han…”;
Bu Kapı,  “4. Murat’ın Bağdat Seferi (1638) hatırasıdır!
Bu Kapı, “Gülek Boğazı’ndan Karadeniz’e ulaşan kervanların konaklaması…”
İstirahat etmeleri için yapılmıştır!
Bu mekânlar,  ‘coğrafyamın tarihi kimliği üzerinde taşıyan işaretleridir’
***            ***
Hacı Hulusi Yahyagil (Efendi) Bu muhterem Zatı, 
Çanakkale’de, Anafartalar Conkbayırı Muharebesi’nde görüyoruz…
Kafkas İslam Ordusunda, Gence ve Bakü ve Karabağ'ın 
İşgalcilerden temizlenmesi harekâtında bulunur.
İstiklâl Harbi'nin Antep, Urfa ve Sakarya muhârebelerine iştirâk eder…
Coğrafyamın bir bakıma, ‘manev zırhı’
***            ***
Tarihi Haçlı Seferleri, (1096-1270) başlayacaktır!
Hıristiyan dünyası bu seferlere, “yeniden fetih!” ismi vermişlerdir.
Bu seferlerin başlangıcında, “Belek Gazi’nin…” gösterdiği kahramanlıklar!
Ve Selçuklu Sultanı tarafından, “Türk Orduları Başkumandanı” tayin edilir.
Belek Gazi’nin hayatı, “gaza meydanlarında…” geçecektir
Urfa kontu Josselin de Courtenay’ı, Kudüş Kralı Bauoun’i mağlup ve esir ederek 
Harput’a hapsetmesi tarihin seyrini değiştiren büyük başarılar arasında sayılır.
Bu büyük Gazi, “Menbiç Kalesi’nin kuşatılmasında!” şehadet şerbetini içecektir.
***        ***
Harput’ta, Doğu’ya ve Güneydoğu’ya şöyle bir uzandığınızda; 
Bingöl’de, Yusuf Harputi…  Bitlis’te, Abdurrahman Tagi…
Diyarbakır’da, Şeyh Yusuf Hemedani…  Erzincan’da, Terzi Baba…
Erzurum’da, Abdurrahman Gazi…  Hakkâri’de, Taha-i Hakkâri…
Kars’ta, Muhammed Karsi…  Malatya’da, Hamid-i Aksarayi, Somuncu Baba,
Arapkirli Ömer Baba…  Mardin’de; Musa bin Mahin Mardini,
Yunus bin Yusuf eş-Şeybani… Siirt’te; İsmail Fakirullah, İbrahim Hakkı Erzurumi...
Şanlıurfa’da; Hayat bin Kays el-Harrani, Şeyh Mesut Horasani…  Şırnak’ta; Ahmet Cezeri…
Bu coğrafyada bizler gerçekten ‘manevi huzur’ buluyoruz
***        ***
O huzurun kaynağında,  ‘cennetten beslenen bir nehir’ Fırat’tır…
Sahih Hadislerde şöyle buyrulur;
 “Seyhan, Ceyhan, Fırat ve Nil Cennet nehirlerindendir.” (Müslim Cennet 26)
Ebû Hüreyre’nin rivayet ettiği aynı hadis-i şerifin Müsned’deki meâli de şöyledir:
“Dört nehir cennetten fışkırmıştır: Fırat, Nil, Seyhan, Ceyhan.”
Fahrüddin er-Râzî ise Mü’minûn Sûresinin 20. âyetinin izahında,
 İbni Abbas’tan (r.a.) şu rivayete kaydeder:
“Cenab-ı Hak cennetten beş nehir indirmiştir: Seyhun, Ceyhun, Dicle, Fırat ve Nil.”
Fırat Nehrinin Türkiye sınırları içerisindeki uzunluğu, 1263 km’dir! 
Fırat, bir büyük ‘medeniyet havzasıdır’
O havzanın manevi ikliminde, Harput tarihin kadim bir şehridir!
***            ***
Hz. Mevlana ve Ailesi, Belh Şehrinden yola çıkarak Anadolu’da ilk geldiği durak;
Elazığ-Karakoçan’ın, “Okçular Beldesi…” olacaktır!
Hz. Mevlana’nın  ‘çocukluk yılları…’ Harput iklimiyle soluklanacaktır
***            ***
13.  yy Anadolu’nun “aydınlanma çağı…” fütüvvet dönemidir!
Bu dönemlerde; Hoca Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Mevlana, 
Emir Sultan, Somuncu Baba, Ahi Evran, Hacı Bektaşi Veli…
19. yy Anadolu’nun “hüzün çağıdır…” Sürekli alınan yenilgiler; toprak kayıpları, 
Anadolu’ya yönelen göçler…
Ve özellikle de, Osmanlı’nın 1800’lü yıllardan sonraki,  Çalkantılı Dönemleri…
Cenab-ı Allah (Hicr, 9. Ayet) buyuruyor;
“Kur’an’ı kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız”
Bu dönemde, bu coğrafyanın üzerinde esen;  “aşılayıcı rüzgârları…” görmekteyiz!
Evet! Bu sıkıntılı ve çalkantılı dönemlerde;  altını çizerek ifade etmek istiyorum; 
“Aydınlanma Hareketini…” görmekteyiz
O aydınlanma hareketinin manevi öncüleri, “Halid-i Bağdadi Hazretleri…”
Ve o iklimin Palu’da ki izdüşümünde;
“Şeyh Ali, Septi, Mahmut Samini Hazretlerini…” rahmetle anıyoruz!
***            ***
Ağın’da,  “Ulubatlı Hasan’ın emsali…” bir yürekli bahadır;
Tarihe ismini ‘Bağdat Fatihi’ olarak yazdıran, “Genç Osman…”
Genç Osman, “4. Murat’ın Fetih Ordusuna…” Ağın’dan iştirak edecektir.
Palu’nun maneviyat iklimi insana huzur veriyor!
Halid-i Bağdadi Hazretlerinden yürüyen bir kutlu silsile;
“Şeyh Ali Sebti,  Mahmut Samini ve İmam Efendi…”
Bir rivayet, Şeyh Ali Septi Hazretlerinin;
Dünyaya geldikleri Köy Cılsutun / Kırkdirek…”
Bu köyden , “kırk kadar Veliyullah yetişiyor…”
Bu köy şimdi idari olarak Mardin Savur İlçesine bağlı…
En son Nobel Ödülünü alan Aziz Sancar’da,
Mardin’in Savur İlçesinde dünyaya geliyor.
***            ***
Bu coğrafya da, tarih, mekânlarla elbet dile gelecektir.
Her Artuklu Dönemi, Her Osmanlı Dönemi Eserlerinde;
Kadim bir muhabbet sedası yükselecek…
Coğrafyayı bizlere, “vatan yapanlar…”
Her karış toprağını, “inşa edenler…” ihya edenler!
Hafızalarda yerlerini alacaklar, “can bulacaklar…”
O tarihi kimlik içerisinde, “Bir Türkmen Aşiret Bey’i,
Karacimşid Bey’i, bu coğrafya insanı okumalı ve bilmelidir…” diyoruz.
Elazığ’da/ Harput’ta, bu diyarlarda ‘tarihi tefekkür ederek yaşamak’
İnanın bizlere ‘manevi bir haz…’ veriyor!
Elazığ’da, “Sekratlı Ali Bey’in Konağını…” duydunuz mu?
Bu konakta,  “Doğu Anadolu’nun Düşman İşgalinden Kurtarılması…”
 Ve dahası mı, ‘Milli Mücadele’ belki ilk defa dillendirilir
Kim tarafından, “Atatürk…” tarafından
Harput, gerçekten ‘tarihi buluşturan şehir’

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
24Eyl

'Orcik şenliği'

23Eyl

Şiirde hikmet var!

21Eyl

Doğal mı hormonlu mu?

20Eyl
19Eyl

Ağın’da Buluşalım

  • Ana Sayfa
  • Günışığı Gazetesi web sitesi, BETA aşamasındadır. Çok yakında tüm özellikleri ile sitemizi kullanabileceksiniz. Beta sürümde sadece haber ve köşe yazıları gibi içerik modülleri aktif edilmiştir.