Firavun’un Cesedi…


Mucize dini istilahta, “Peygamberlerin kendilerine inanmayan insanlara,
Peygamberliklerini ispat etmek amacıyla, Allah’ın iznine bağlı olarak,
Gösterdikleri olaganüstü olaylar, hâller…”
Hz. Âdem’den Allah’ın Resulüne (asv) Kur’an’da anılan peygamberler;
Ve onların Allah’ın izniyle gösterdikleri mucizeler…
Firavun’un Nil Nehri Sahiline atılışı ile ilgili mucizeyi Kur’an haber veriyor;
 (Ey Firavun) Bugün artık senin (boğulan) cesedine
Necat (kurtuluş) vereceğiz (sahile atacağız) ki arakandan gelenlere ibret olsun
Ve şüphesiz ki insanlardan çoğu ayetlerimizden gerçekten gafil kimselerdir”
(Yunus, 92)
Gerçekten ‘gaflet…’ ve onun  ‘körlüğü…’ 21.asırda da devam ediyor!
Hakikati, gafletin suretini parçalayacak şekilde sürekli izah edeceksiniz!
Kur’an’ın her ayetinde; ‘insanı kuşatan…’ mucizevi bir ihtar görürsünüz!
***            ***
YAĞMURSUZLUK MUSİBETTİR
 “Ey kavmim! Rabbinizden mağfiret dileyin,
Sonra O’na tevbe edin ki, üzerinize semayı bol bol
(yağmur olarak) göndersin ve gücünüze güç katsın!
Günahkârlar olarak (haktan)  yüz çevirmeyiz” (Hud, 52)
Bu ayeti her okuyuşumda irkilirim!
Kurak geçen yıllar,
Köylerimizde, ‘akan çeşmelerin kuruması…’
Büyük bir ihlâs içerisinde, “Hakk’a yöneleceğiz!”
 “(Ey Resulüm!) De ki; “Eğer duanız olmasa, 
Rabbim size ne diye ehemmiyet versin?” (Furkan, 77)
Dua, ‘kutlu bir niyaz…’ ‘kutlu bir yöneliş…’
Dua, ‘günahları terk…’  ‘Tevbe ve istiğfardır…’
Bu coğrafyanın,  “Kamil insanlara…” ihtiyacı var!
Bu coğrafyanın,  “Takva Sahibi…” mü’minlere ihtiyacı var!
***            ***
ÇİRKİN İŞLERDEN KORUR!
“(Ey Resulüm!) Kitab’dan sana vahyedileni oku
Ve namazı hakkıyla eda et!
Şüphe yok ki, namaz çirkin işlerden ve kötülüklerden (insanı) alıkoyar.
(Namaz kılarak ) Allah’ı zikretmek ise, elbette (her şeyden) en büyük olandır.
Ve Allah ne yaparsanız bilir.” (Ankebut, 45)
***            ***
MUSA’YA VERİLEN 9 MUCİZE
“Celalim hakkı için (biz) Musa’ya apaçık dokuz mucize verdik” (İsra, 101)
İbn-i Abbas’a göre Musa’ya verilen 9 mucize; 
Ejderha’ya dönüşen asası
Yed-i Beyza (ışık veren eli)
Onun duası, bereketiyle; çekirge, ekin biti ve kurbağaların istilaları ile içilmek istenen
Herhangi bir suyun hemen kana dönmesi afetlerinin Mısır’ın üzerinden kaldırılması
Asasını vurması ile taşların yarılıp su fışkırması
Denizin yarılarak geçilebilecek yolların açılması
Tur Dağı’nın İsrailoğullarının üzerine kaldırılarak korkutulmalarıdır”
***        ***
HERKES KENDİ HALİNE GÖRE AMEL EDER!
“De ki, “Herkes kendi haline (mizacına)  göre amel eder. “
Fakat Rabbin, kimin daha doğru bir yolda olduğunu en iyi bilendir” (İsra, 84)
***        ***
KUR’AN DA HER ÇEŞİT MANA!
“Şanım hakkı için bu Kur’an da insanlara her çeşit misalden (ve manadan)
Muhtelif şekillerde açıkladık. 
Yine de insanların çoğu inkârdan başka bir şeyi kabul etmediler” (İsra, 89)
***        **
SABAH NAMAZI
 (Öyle üzeri) güneşin zevalinden (sonra öğle, daha sonra ikindi namazını)
Gecenin kararmasına kadar (gün batımında akşam, iyice karardığında yatsı)
Namazını kıl; bir de sabah namazını  (kıl) 
Çünkü sabah namazı gece ve gündüz melekleri tarafından)
Şahit olunan bir namazdır” (İsra,78)
***        ***
BU DÜNYADA KALBİ KÖR OLURSA!
“Ve kim burada (bu dünyada kalbi) kör olursa, o takdirde o, ahrette de kördür.
Ve yolca en sapık olandır” (İsra, 72)
***        ***
YER GÖK TESBİH EDİYOR!
“Yedi gök ile yer ve bunlarda bulunan herkes O’nu tesbih eder.
Ve O’na hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur.
Fakat siz onların tesbihlerini anlamazsınız. 
Şüphesiz ki O, Halim (azabda hiç acele etmeyen)’dir,
Gafur (çok bağışlayan)’dır (İsra, 44)
***            ***
HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLMADIĞIN
“Hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyin ardına düşme!
Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan mes’uldür.” (İsra, 36)
***        ***
YETİM MALI!
 “Ve rüştüne erişinceye kadar yetimin malına en güzel bir şekilde 
(Onu muhafaza maksadıyla) olması müstesna yaklaşmayın!
Verilen sözü de yerine getirin! Çünkü verilen bir sözde mes’uliyet vardır” (İsra, 34)
***        ***
ÖLÇÜ VE TERAZİ!
“Ölçtüğünüz zaman ise, ölçüyü tam yapın, doğru terazi ile tartın
Bu (sizin için) daha hayırlıdır ve netice itibariyle daha güzeldir” (İsra, 35)
***        ***
HER İNSANIN AMELİ!
“Ve her insanın amelini, kendi boynuna bağladık.
Kıyamet günü onun için(o amellerin yazıldığı ) bir kitap çıkarırız ki;
Onu açılmış olarak önünde bulur (Ayet, 13)
 “Kitabını oku! Bugün sana hesap sorucu olarak nefsin yeter!” (denilecek) (İsra, 14)
***        ***
ŞERRE DUA ETMEK!
 “İnsan ise (bazen öfkelenerek, bazen bilmeyerek) hayra olan duası gibi,
(Kendi aleyhine olarak) şerre dua eder. Çünkü insan (işinin sonunu düşünmez ve)
Çok acelecidir!” (Ayet, İsra, 11)
***        ***
İSRAİLOĞULLARI VE FESAT
“Ve İsrail oğullarına Kitap’da; “(Siz) yeryüzünde muhakkak ki,
İki defa fesat çıkaracaksınız. 
Ve gerçekten büyük bir taşkınlıkla azacaksınız” diye hükmettik (bildirdik) (Ayet, İsra, 4)
Açıklama; “Burada geçen “iki fesad” ın birincisinden maksat; Peygamberleri İrmiya (as)’ı,
(Veya Şe’ya (as)’ı inkâr ederek, yaralayıp hapse atmaları üzerine; 
Babil Kralı Buhtunnasr tarafından kılıçtan geçirilmeleri;
2. fesatları ise “Zekeriya (as) ve Yahya (as)’ ı öldürmeleridir”
***        ***
SÖZÜ YERİNE GETİRMEK!
 “Sözleştiğiniz zaman da Allah’ın ahdini
(Verdiğiniz sözü) yerine getirin;
Hem Allah’ı üzerinize gerçekten kefil tutarak
Sağlamlaştırdıktan sonra, yeminlerinizi bozmayın!
Muhakkak ki Allah ne yaparsanız bilir” (Nahl, 91)
***        ***
ADALET VE İYİLİK…
“Şüphesiz ki Allah, adaleti, iyiliği ve akrabaya
(Muhtaç oldukları şeyleri) vermeyi emreder;
Fuhşiyattan, kötülükten ve azgınlıktan da men’eder.
İbret alasınız diye size (Allah böyle) nasihat eder.(Nahl, 90)
***        ***
NEFİS KÖTÜLÜĞÜ EMREDER
 (Yusuf dedi ki Hâlbuki (ben) nefsimi temize çıkarmıyorum.
Muhakkak ki nefis, daima kötülüğü emredicidir;
Ancak Rabbimin merhamet ettiği (koruduğu kimse) müstesna.
Şüphesiz ki Rabbim Gafur (çok bağışlayan)’dır,
Rahim (çok merhamet eden)’dir” (Yusuf, 53)

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
28Kas

Yeis Kavramı

26Kas

Seçime Doğru

23Kas

Şehremini Kavramı

22Kas

Dua…

21Kas

Faiz Sarmalı

  • Ana Sayfa
  • Günışığı Gazetesi web sitesi, BETA aşamasındadır. Çok yakında tüm özellikleri ile sitemizi kullanabileceksiniz. Beta sürümde sadece haber ve köşe yazıları gibi içerik modülleri aktif edilmiştir.