Kötü Çığırlar Açanlar


Sorumluluklarımızı ne kadar yerine getirebiliyoruz?
Birbirimize ilk sözümüz,  ‘selam…’
Sonrasında,  ‘sağlık ve esenlik…’ oluyor değil mi?
O halde bu toplumda, ‘çirkinliklere…’ izin vermeyeceğiz!
Kur’an Nur Suresi 19. Ayette ne buyuruyor;
 “Şüphesiz ki çirkin şeylerin (söz ve fiillerin) iman edenlerin içinde yayılmasını
Arzu edenlere dünyada da ahirette de (pek) elemli bir azap vardır
Ve Allah bilir, siz ise bilemezsiniz” (Nur, 19)
Kötü Çığırlar açanların vay haline!
***        ***
KÖTÜLÜĞÜ DEF ETMEK!
Belki de, en zor olanı, ‘kötülerle mücadele’
Mü’minun Suresi 96. Ayette burruluyor;
“Kötülüğü daha güzel olan bir şey ile def et;
Biz, onların isnad etmekte oldukları vasıfları en iyi bileniz!”
Tebessüm eden adil bir yüz olacağız!
Ve özellikle, ‘selamı yayacağız’
Selam, ‘kalpleri yumuşatır’
Selam,  ‘barış ve esenliğe…’ kapı aralar!
Fussilat Suresi 34. Ayette ne buyruluyor;
“İyilikle kötülük bir olmaz.
Sen (kötülüğü) en güzel bir şekilde önle.
O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse,
Sanki candan bir dost olur.”
Anadolu’yu bizlere ebedi vatan kılan nedir?
“Gönüllerin fethi-fütüvvet dilidir!”
Bu coğrafyanın mayasında neler vardır?
“Şefkat ve merhamet nazarları…”
Şeyh Edebali Osman Gazi’ye ne diyorlar?
“İyiliğe kötülük, şer kişinin kârı,
İyiliğe iyilik her kişinin kârı
Kötülüğe iyilik de, er kişinin kârıymış oğul.”
Demek ki, “er kişi olmak her yiğidin kârı değil!”
***            ***
“GÜCÜNÜN YETMEYECEĞİ BİR ŞEYLE!”
İnancımız insanı mükellef kıldığı her emirde;
“(Biz) kimseyi gücünün yetmeyeceği bir şeyle mükellef tutmayız
Ve katımızda gerçeği söyleyen bir kitap vardır;
Onlar haksızlığa da uğratılmazlar” (Mü’minun, 62)
Her ibadette bir kolaylık olduğu kadar,
İnsanın iç ve dış dünyasını ihya eden;
Manevi takviyeler olduğunu görüyoruz!
Her ibadet, ‘maddi-manevi kazancımız…’
O kazanımların en büyük adımı, ‘güvenilir toplum’
Sağlıklı, esenlikli, istikrarlı, huzurlu toplum…
Bizim inancımız; ‘insanı ihya ve inşa ediyor’
***            ***
İNSANIN ÇARESİZLİĞİ…
İnsan, şöyle bir dönüp de kendisine bir baksa?
Çaresizliğini ve aczini görebilse ne olur?
Hacc Suresi 73. Ayetini defalarca okuyalım;
“Ey insanlar (Size) bir misal getirildi; şimdi onu dinleyin!
Şüphesiz ki Allah’dan başka (kendisine) yalvarmakta olduklarınız,
Bir sinek dahi yaratamazlar;
İsterse bunu için hepsi toplansınlar!
Sinek onlardan bir şey kağcak olsa, bunu ondan geri alamazlar.
(yardım) isteyen de aciz kaldı, kendinden istenen de!”
Bir topal sinek, Nemrut’un burnundan girerek beynini kemirmeye başlar!
Nemrut’un,  ‘ızdıraplar içerisinde…’ helakini hazırlayacaktır!
Çok önemli bir ibret dersidir, “Hak’ka teslimiyet en büyük hürriyet!”
***            ***
SU HAYATTIR, DİRİLİŞTİR…
Hacc Suresi 63.ayette buyruluyor;
“Görmedin mi ki, doğrusu Allah, gökten bir su indirdi de,
(böylece) yeryüzü yemyeşil oluyor.
Muhakkak ki Allah, Latif (çok ihsan eden)dir,
Habir (herşeyden haberdar olan)dır”
Bizim dinimiz, ‘tefekkür’ 
Bizim dinimiz,  ‘Hak’kı birleyiş’ dinidir
Hayat salıncağında, “sabır ve şükür” 
Dualarımızın öznesinde yerlerini alacaklar!
***            **
ADALET TERAZİSİ…
Adalet, ‘doğruluk…’ manasına da geliyor
Enbiya Suresi 47. Ayette;
“Kıyamet günü (amellerin tartılması için) adalet terazilerini kurarız;
Artık kimse bir şeyle haksızlığa uğratılmaz.
Hardal tanesi ağırlığında (bir amel) bile olsa, onu getiririz
Hesabı görücüler olarak biz yeteriz”
İnancımız, “ölmeden önce ölünüz” diyor!
Yerler ve gökler nasıl ayakta duruyor; “adaletle…”
Gerçekte adalet, “insanın yaratılış mayasındadır!”
Adaletten uzaklaşan bir insan, ‘kendi mayasını…’ inkâr ediyor!
Aslında o insanlar, “kendilerine zulmediyorlar!”
Bir görebilseler…
***        ***
CEHENNEMİ GÖRMEK!
Meryem Suresi 71. Ayeti dikkatle okuyalım;
“Sizden cehenneme uğramayacak yoktur.
Bu, Rabbinin yapmayı üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür”
Bu ne demektir?
“insanların hepsi cehenneme uğrayacak,
Fakat cennetlikler azap görmeden çıkacaklardır!”
Enbiya Suresi 69. Ayette bu mucizeyi bir bakıma anlatıyor;
“(Onu ateşe attıklarında) 
“Ey ateş! İbrahim’e karşı serin ve selametli ol!” dedik”
Allah, cehennem ateşinin tesirini, “Müslümanlardan men edecek!” inşallah

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
28Kas

Yeis Kavramı

26Kas

Seçime Doğru

23Kas

Şehremini Kavramı

22Kas

Dua…

21Kas

Faiz Sarmalı

  • Ana Sayfa
  • Günışığı Gazetesi web sitesi, BETA aşamasındadır. Çok yakında tüm özellikleri ile sitemizi kullanabileceksiniz. Beta sürümde sadece haber ve köşe yazıları gibi içerik modülleri aktif edilmiştir.