AZİZ TÜRK MİLLETİ'NİN TEKLİFİDİR


   AZİZ TÜRK MİLLETİ'NİN TEKLİFİDİR

            Toplumların, toplumların oluşturduğu milletlerin, özellikle Aziz Türk Milleti'nin yaşadığı, yerleşke olarak benimseyip kabul ettiği ve de yaşamını idameye çalıştığı yer vatandır, Türkiye Cumhuriyeti vatanıdır.

            Vatan; insanın var olduğu topraktır,

            Vatan, namustur,

            Vatan; ardır,

            Vatan, şan ve şereftir,

            Vatan; bir milletin olmazsa olmazıdır hele hele İslam'ın bayraktarlığını yapmış ve halen daha her türlü sıkıntıya, sokulmak istenen girdaba rağmen bayraktarlık yapmakta olan Aziz Türk Milleti'nin olmazsa olmazıdır.

            Vatanın, yani ülkenin, merhum Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve merhum silah arkadaşlarının Allah'ın izni ve inayeti, milletin ortaya koyduğu yüksek ve yıkılmaz iradesini arkalarına alarak O' günkü şartlarda düşmandan kurtarıp biz Aziz Türk Milleti'ne emanet ettikleri Türkiye Cumhuriyeti'nin birliği, beraberliği ve bütünlüğü esas olduğu gibi ülkenin bütünlüğü, milletin huzur ve refahı, ilelebed var olması noktasında yapılması gereken ne varsa cümlesinin ivedilikle yapılması, icra edilmesi de esastır ve esas olmalıdır.

            Vatanı korumak, kollamak, her alanda gelişmişliğini sağlamak adına üreticilikle ekonomi seviyesini, çıtasını yükseltmek milli hassasiyet gereğidir ve bu bir onurdur.

            Vatanı ve vatan sever insanların refahını kısıtlayan, huzurunu kaçırarak ihanette bulunanlarla mücadele etmek, hatta ve hatta ihanet şebekelerini yani şakileri, teröristleri tasfiye etmek, yok etmek adına müeyyide, ağır müeyyide uygulamak ve uygulatmak bir insanlık, bir vatandaşlık, bir vatan sevgisi ve erdemliliğin gereğidir.

            Vatana ve millete ihanet içeren uygulamalarda bulunan vatan hainlerine uygulanması istenen müeyyide VATANIN BİRLİK, BERABERLİK VE BÜTÜNLÜĞÜ adına istenen, talep edilen müeyyidedir.

            Nedir uygulanmak istenen müeyyide?

            Müeyyidenin en ağır ve etkin olanı ne ola ki?

            Vatanın birlik, beraberlik ve bütünlüğü ile Aziz Türk Milleti'nin huzur, refah ve geleceği adına uygulanması istenen müeyyide İDAM' dır.

            İdam; müeyyideler içinde en ağır ve en etkin olandır. Caydırıcı noktada en etkin ve ağır olan idam; her suç sahibine uygulanmak istenen bir müeyyide değildir ve olmamalı da.Vatanın, toplumun genelinin yok olmasını sağlayan suç ve suç sahiplerine uygulanmak istenendir idam.

            Örnek verecek olursak devletin tüm birimlerine, özellikle de Aziz Türk Milleti'nin göz bebeği orduya ve emniyet birimine sızmış olan ve son günlerde ülkede yaşanan başkaldırının  ortak (Tüm terör elebaşlarının) baş mensupları ile yıllar öncesinden günümüze kadar ülkeyi kan gölüne çeviren, kırk binin üzerinde insanın hayatına mal olan, ülkeyi ekonomik olarak gerilere götüren terör örgütü lideri, bebek katilinin idamı.

            Birçok İslam ülkesinde (Suudi Arabistan, Libya, İran ve gibi) , ABD' de, AB ülkelerinin bir çoğunda değişik şekillerde uygulanmakta olan idam; ülke ve millet olarak sürekli iç karışıklık yaşamamızı isteyen ABD ve AB ülkeleri tarafından uygulamamamız şart koşulmuştur.

            Bu şart ne zaman sona erer ve biter bilinmez ancak görülen ve bilinen odur ki ağır ve etkin cezai müeyyide olan idam, bir an önce devreye sokulup uygulanmadıkça ülke ve millet olarak düşman ve düşmanların maşası şaki ve teröristlerin sahneye koyabilecekleri muhtemel daha çok entrikaları göğüsleyecek, ekonomik alanda yerinde sayacak, geri dönüşü mümkün olmayan zaman kaybını yaşayacaktır.

            Vatanın selameti, milletin huzur ve refahı için uygulanması istenen, bir an önce devreye girmesi beklenen bizce yıllar önce ve son aylarda sıkça dillendirilen ve de teklif edilen en ağır ve etkin cezai müeyyide olan İDAM' IN GELMESİ VE UYGULANMASI AZİZ TÜRK MİLLETİ'NİN TEKLİFİDİR bugün için.

            Asırlardır birlik, beraberlik ve bütünlük içinde bir arada yaşamış ve yaşamakta olan, vatanın selameti ve de milletin huzur ve refahı için gözünü kırpmadan mücadele etmeye kendini adamış,

            Allah için,

            Kur'an için,

            Namus, şeref, şan ve onur olarak gördükleri vatan için,

            İnsanlığın devamı, vatanın bekası için her an şahadet şerbeti içmeye ant içmiş AZİZ TÜRK MİLLETİ'NİN TEKLİFİDİR İDAM.

 

            İdamın bir an önce uygulamaya geçmesi, vatanın bütünlüğü ve selameti ve de devamiyeti ile Aziz Türk Milleti'nin huzur, refah ve geleceği için kaçınılmazdır.

            Sadece bu noktalarda değil idamın kaçınılmaz olması, bundan sonra bu tür ahlak, vicdan dışı hal ve hareketlerde bulunmak, ihaneti tasarlamak isteyenlere karşı göz dağı ve caydırıcı olması bakımından da kaçınılmazdır idam.

            Bu teklifin, halkın çoğunluğu tarafından benimsenen ve gerçekleşmesi beklenen idam teklifinin ivedilikle gerçekleşmesi ülkenin, vatanın yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin selametine, milletin saadetinedir.

            Ne kadar terörist, terörist faaliyetleri bahane eden fırsatçılık yapıp olayı sabote ederek farklı bir tarzda vatana ve millete ihanette bulunan, göz bebeğimiz ordumuzu rencide eden, masumları ve mazlumları haksızca darp edenlerinde adaletin önüne çıkartılıp farklı müeyyidelerle cezalandırılmaları  kaçınılmazdır.

            Bu çirkin, ahlak dışı, vicdana sığmayan başkaldırı hareketi kötü ruhlu ve zihniyette olan birçok insan için kötü emellerini gerçekleştirmek, oldum olası Türk ordusuna karşı kin ve nefret kusanlar için bir fırsat olmuştur. Bu adi ve şaki tarzı başkaldırı; masum askerlere olmadık haksızlığı yaparak orduyu, devletine ve milletine yürekten bağlı mensubunu canı kadar seven bir düşünce, bir dava mahfilinin, camianın yani ülkücü camianın işaretini yaparak hedef gösterecek kadar adileşme fırsatına dönüşmüştür

             Bu ve benzeri olumsuzlukların bir daha yaşanmaması için; millet ve milletin teklifi yabana atılmayıp bir an önce değerlendirilmeli diyor, bu elim olayda Demokrasi Şehidi olarak hayatını kaybeden Ordu, Emniyet mensubu ile vatandaşlara gani gani rahmet diliyor, yakınlarına, sevenlerine ve de tüm unsurlarıyla bir bütün olan, bir bütün olmayı kendine şiar edinmiş Aziz Türk Milleti'ne sabırlar temenni ediyoruz.

            Demokrasi; kişi ve kişilerin her şeyi yapma, düşüncesini metezoru kabul ettirip oturtma ve icrada bulunması değildir. Demokrasi; kişi ve kişilerin öncelikle kendine ve sonra topluma karşı saygın olması, saygı duyması, vatanına sadakatli olmasıdır milli ve manevi çerçeve içerisinde...

            Hiç ama hiç kimsenin kendini hukuk devletinin üstünde görme lüksü olmadığı gibi ecdat emaneti  ülkemizi, aziz vatan Türkiye Cumhuriyetini ve onun göz bebeği orduyu yani Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet güçlerini rencide etme hakkını ve gücünü de kendinde görmemelidir.

            Gün; vatanı, vatan sevgi ve sevdasını gönlüne nakşetmiş milleti, Aziz Türk Milleti'ni koruma ve kurtarma günüdür. Gün; karanlığı aydınlığa dönüştürme, değerlerini muhafaza etme günüdür.

           

                                                                          AYETLER

*Ey inananlar, Allah’ın üzerinize olan nimetini hatırlayın. Hani bir grup size el uzatmak istemişti de yani saldırmak istemişti de Allah onların ellerini sizden geri çekmişti. Allah’tan sakının. İnananlar ancak Allah’a güvenip dayansınlar. Maide:11

*Andolsun ki Allah, İsrailoğulları’ n dan misak yemin kesin söz almıştı. İçlerinden on iki kefil seçmiştik de Allah onlara şöyle buyurmuştu. ‘Ben muhakkak sizinle beraberim. Namazı kılar, zekatı verir, peygamberlerime iman eder, onlara gücünüzle yardım ederseniz, Allah’a güzel bir ödünç verirseniz yani Allah yolunda malınızı yerli yerinde sarf ederseniz and olsun ki kötülüklerinizi örterim. Sizi altından ırmaklar akan cennetlere sokarım. Artık bundan sonra içinizden kim inkarcılık ederse şüphesiz o doğru yoldan sapmıştır. Maide:12

 

 

                                                                 GÜZEL SÖZLER

*İdeallerden yoksun, törelerden bihaber, İslam’dan nasibini almamış bir kişinin; memleketine yararlı olması mümkün değildir.  Alparslan TÜRKEŞ

*Kur'an ve Resul'un sünnetine bigane bir yaşam aydınlığa bigane bir yaşamdır.Fadıl Karlıdağ

*Nezaketiniz cesaretinizin, cesaretiniz de nezaketinizin önüne geçmesin. Berika KÜÇÜK 
*Kainatı bir sevgi uğruna yoktan var edip canlılara, özelliklede canlılar içinde eşrefül mahlukat olan insan ve insanlığa sunan, insana sunduğu milli ve manevi değerlerin sahiplenmesini sağlayan Yüce Mevla’nın O yüce sevgisidir ki milli ve manevi hassasiyeti yüksek insanın yüreğinde vatan ve millet sevgi ve sevdası tutuşup korlaşmakta. Yine O yüce sevgidir ki insan; Allah'ın kendisine bahşettiği vatan ve millet sevgisini ruhunda baki kılmakta. Vatan denen, insanın olmazsa olmazı olan o değer bünyesinde var olup yaşayan ve değerler uğruna şahadet şerbeti içerek medfun bulunup her biri birer aşık olan şehitler ve gazi olup sonrasında hakka yolculuğu gerçekleşmiş bulunanların yüzü suyu hürmetinedir ki bu vatan bölünmemekte..M. Dursun AKSOY

 

HAN

Ben ki her dertten aldım,

Hisse-i nasibimi.

Her acıya, her zaman,

Bir han yaptım kalbimi.

Mehmet Şükrü BAŞ/ElazığŞEHİT GELİYOR
Vatan borcu diye giden askerim
Alnından bir kurşun almış geliyor 
Üşümüş mü yoksa benim bebeğim
Bayrağı kendine sarmış geliyor
     Uyumuş o mağrur güzel gözlerin
     Nedense sararmış pembe yüzlerin
     Omuzlar üstünde şanlı askerim
     Şehitlik unvanı almış geliyor
Vatan toprağıyla örtün üstünü
Dağlara altından yapın büstünü
Koşup kucakladı şehit dostunu
Düşmandan öcünü almış geliyor
     Şahadet şerbeti doldukça içti
     Anadan babadan yardanda geçti
     Haktan haber geldi dünyadan göçtü
     Namerdin boynunu vurmuş geliyor

     Burçak KARATAŞ/Malatya

 

TEKLİF

Türk Milleti kur dârını

Vuranı, vurduranı as!

Tez uygula kararını

Üreni, ürdüreni as!

 

Adaleti koy serine

Hak rücu etsin yerine

Vatandaşı birbirine 

Kıranı, kırdıranı as!

 

Dağıt başındaki pusu

Bitsin şu gaflet uykusu

Adım başı altmış pusu

Kuranı, kurduranı as!

 

Kimin dahli varsa suçta

Aranmalı dışta, içte

Çareyi beyni kerpiçte

Göreni, gördüreni as!

 

Üç beş şaki, üç beş zine

Yaslanıp yasaya, dine

Devletin en mahremine

Gireni, girdireni as!

 

Düşman edip dostumuza

Çalışırlar kastımıza

Tankı, topu üstümüze

Süreni, sürdüreni as!

 

Çıkar ininden melunu

Âlem ibret bilsin bunu

Her kim ki sorarsa onu

Soranı, sorduranı as!

 

Silah verip sabi gence

Kurban eder kadim hınca

Polisi, askeri lince

Varanı, vardıranı as!

 

Havuroğlu, ayırmadan

Hiçbirini kayırmadan

Ele yurdu duyurmadan

Vereni, verdireni as!

Kenan ÇARBOĞA/Sivas-Gemerek

 

      SOKAKLARDAYIZ

Uykulu gözlere olur perde

Kardeşçe el ele sokaklardayız

Milletimiz geçit vermez namerde

Art niyet bilesin sokaklardayız

     Yeryüzünü sarstı yayılan haber

     Kadını erkeği herkes beraber

     Tekbir sesleriyle Allahu Ekber

     Dünya alem gelsin sokaklardayız

Ayağa dolandı oynanan oyun

Faylar çatlasa da eğmeyiz boyun

Kasaplar çıldırsın değiliz koyun

Yanlış yazan silsin sokaklardayız

     Ortalığı geren hayasız kaçak

     Namerdin elinde askeri bıçak

     Devletten çalınmış semada uçak

     Kim gelirse gelsin sokaklardayız

Hedefe varmadı kahpe ihanet

Elindeki silah bize emanet

Baronları gelse etmeyiz minnet

Şer güçleri bilsin sokaklardayız

     İkili oynayan dostumuz değil

     Haçlı Obama' sı dostumuz değil

     Paralel namerdi dostumuz değil

     Tüm dünya işitsin sokaklardayız

     Mahmut ALDEMİR/Adıyaman-Çelikhan

 

                                                           YÜCE TÜRK MİLLETİNE

            İNSANLIK SUÇU OLAN DARBE GİŞİMİNİ KINIYORUZ, DEMOKRASİMİZE SAHİP ÇIKAN YÜCE TÜRK MİLLETİNE DE ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUZ.

            MİLLETİMİZİN YAŞAM HAKKINA, HÜRRİYETİNE, GÜVENLİK VE HUZURUNA KAST EDEN BU CANİLERİN HAK ETTİKLERİ EN AĞIR CEZAYA CARPTIRILMASINI BEKLER, SAYGILAR SUNARIZ.

                                                                                      REŞİT KILIC

                                                         TÜRKİYE KAMU-SEN ELAZĞ İL TEMSİLCİSİ

 

 

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
11Ekm
03Ekm

Eylül’de hazanlaşmayan!..

27Eyl

Biz korkuyoruz!..

20Eyl

Edebi Şahsiyetler-8-

13Eyl

Hayat ve sabır

  • Ana Sayfa
  • Günışığı Gazetesi web sitesi, BETA aşamasındadır. Çok yakında tüm özellikleri ile sitemizi kullanabileceksiniz. Beta sürümde sadece haber ve köşe yazıları gibi içerik modülleri aktif edilmiştir.