EDEBİ ŞAHSİYETLER-19-


            Hayat; kitabı, defteri, kalemi, sırası ve yapılan yanlışları düzeltmek adına silmek için kullanılan silgisi olmayan bir mektep yani yeni deyimle bir okuldur.
            Hayat; kişi ve kişilerin Allah vergisi zeka ve yeteneğini kullanarak görüp yaşadığı olumlu veya olumsuz hadiselerden ders çıkarıp olumsuzlukların sabır ve tesbihatla üstesinden gelip insan olmanın gereklerini yerine getirmeyi öğrenip başarıyla tamamladığı veya bir çoğunun başarıyla tamamlayamadığı bir okuldur.
            Hayat; iyisi ve kötüsüyle imtihanlarla dolu bir yaşam.
            Hayat; iyisi ve kötüsüyle ibret levhasından ibaret bir okul.
            Kısa ve öz olarak hayat böyle bir şey..
            Hayatla alakalı bu gibi duygu ve düşüncenin, görüşün dışında farklı düşünce ve görüşler de yok değil tabi vardır elbet.  
            Hayat bu ya! İnsana ne zaman ne yapacağı, önüne neler çıkaracağı belli etmiyor.
            Kimine takdiri ilahi gereği toz pembe bir yaşam kimine de yine takdiri ilahi olumsuzluk sunduğu gibi var olup yaşamını sürdürmeye çalıştığı ortam ve mekanda sahip olduğu aile ve çevresinin milli ve manevi ve de edebi noktada zengin olmasıyla mutsuzluğu mutluluğa dönüştürme şansını vermektedir.
            Önemli olan kişilerin bir imtihan, bir ibret levhası konumunda olan ve okul denen hayattan dersler çıkarabilmesidir.
            Her şeye rağmen hayata güzel bakmak, sevgiyle bakmak ve insanlara sevgi sunmak adına da olsa hayatı sevgiye dönüştürüp insanlarla paylaşmak gerek.
            İşte bugün bu hafta; birçok insan gibi hayatın kendine sunduğu mutlu anların yanında sunduğu acıları; ilim ve irfan sahibi şahsiyetlerin bol olduğu mekanda milli ve manevi çerçevede bir yaşam süren ailesi ve çevresindeki edebi şahsiyetlerden almış olduğu eğitim ve kavramış olduğu kültürü sahip olduğu inançla harmanlayıp yüksek irade ve sabır denen manevi ilaçla aşmasını bilen bir edebi şahsiyeti sizlerin bilgisine sunalım istedik.
            Bu edebi şahsiyetimiz;
            Dört bin yıllık tarihi derinliği ve kültür zenginliğinden almış olduğu ilhamla gönüllerde taht kuran insanların var olduğu, manevi ve edebi şahsiyetlerin medfun bulunduğu,
            Doğuyu batıya, güneyi kuzeye bağlayan konumuyla stratejik öneme sahip,
            Şairlerin bol olması ve şiir etkinliklerinin çokça yaşanmasıyla şiirin başkenti ve musiki şahsiyetlerin yetişmesiyle de musikinin kabesi unvanını elde etmiş bulunan Elazığ'a 70 Km. uzaklıkta olup Şeyh Ali Sepdi ve Şeyh Samini Hz.leri ve gibi manevi mimar ve edebi şahsiyetlerin medfun bulunduğu,
            Fırat'ı besleyen Murat Nehri'nin içinden geçerek nimet sunduğu,
            Harput fatihi merhum Belek Gazi Bey'in otağ kurup çok ama çok önemli kararlar aldığı,
            Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu merhum Mustafa Kemal Atatürk'ün 1937'de önemli kararlar aldığı ve Ali Bey'in de yaşam yeri olan Sekrat'ın yer aldığı,
            Musiki duayenlerden Enver ve Paşa (Mehmet) Demirbağ kardeşlerin musiki alanda yetiştikleri,  
            Bağ ve bahçeleri ile sebzenin bol yetiştiği, bağrından ilçelerin oluşmasıyla bilinen Palu'nun yetiştirdiği şahsiyet, edebi şahsiyetimiz eğitimci, şair ve yazar Sn. Halis BİLGİN Bey'dir.
            Edebi şahsiyetimiz Sn. Halis BİLGİN Bey;
            Milli ve manevi değerlere son derece bağlı bir aile ve o aileden aldığı ilk eğitim ve o minvalde bir çevreye sahip olmanın avantajıyla milli ve manevi değerlerine bağlı, vatan ve millet sevdalısı olma erdemine sahip,
            Şiirleri hakkında yorum yapma gibi bir hadsizliğimiz olmayan ancak şiirlerinde maneviyatı, Allah'a olan aşkı ve Resulüne olan sonsuz sevgisini, duygu ve sitemini mesajla ön plana çıkardığını söyleyebileceğimiz,
            Birçok insan gibi kendince dünyevi sıkıntılar yaşamış ve bunları bir imtihan kabul ederek sabırla karşılayıp atlatmış,
            Şiirleri ve makaleleri birçok gazete ve dergilerde yayınlanmış olmakla beraber Elazığ Günışığı Gazetesinde haftada bir gün yayınlanmakta olan bu fakire ait Gönül Tahtından adlı Kültür-Sanat sayfasında da yayınlanmış ve yayınlanmakta olan,
            Edebi kişiliği, beyefendiliği ve erdemli duruşuyla toplumda ki yerini muhafaza ederek  gönüllerde yer alan edebi bir şahsiyettir.
            Saygı ve sevgi sahibi, kadirbilir oluşuyla yanımızda ayrı bir yeri bulunan, kendimizce hakkında bir şeyler anlatıp sizlerin bilgisine sunmaya çalıştığımız bu edebi şahsiyetimizi isterseniz birde kendi diliyle, kendi anlatımıyla tanıyalım.
            İşte edebi şahsiyetimiz Sn. Halis BİLGİN Bey ve işte siz değerli okurlarımız...
 
               
                                        EDEBİ ŞAHSİYETLERDEN HALİS BİLGİN KİMDİR?
            Elazığ'a 70 Km. uzaklıkta bulunan Palu ilçe merkezinde doğdum.
            İlk, orta ve lise tahsilimi Palu’da, yüksek tahsilimi ise Elazığ’da yaptım. Vatani görevimi Sakarya’da tamamladım.
            Şiire olan merakım çocuk denecek yaşta başladı diyebilirim. Buna sebep ailemin ilim irfan sahibi ve tasavvuf ehli olmasıdır.  
            Şiirde - Türkiye Derecesi dahil - dereceler aldım.
            Şiirlerim ve makalelerim çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanmış olup “Hazan Yaprakları” adlı henüz tashih aşamasında olan bir şiir kitabı çalışmam vardır.
            Halen Uluçınar Dergisi, Yeniufuk Gazetesi’yle bazı web sayfalarında şiir ve makale yazmaya devam etmekteyim.
             2000 yılı Ramazan Ayı' n da başladığım kutsal öğretmenlik görevimi halen sürdürmekteyim. 
            Evli olup Muhammed Yasir ile Sueda Merve adında iki çocuk babasıyım.
            Orta derecede İngilizce bilmekteyim.
                                                                    AYETLER
*Ey kitap ehli, size kitabınızdan gizleyip duyduğunuz şeylerin bir çoğunu açıklayan ve çoğundan da geçiveren Peygamberimiz gelmiştir. Size Allah’tan bir nur ve apaçık bir kitap Kur’an gelmiştir. Maide: 15
*Allah rızasına uyanları onunla selamet yollarına ulaştırır ve izni ile karanlıklardan nura çıkartıp doğru yola iletir. Maide:16
                                                              GÜZEL SÖZLER
*"Okudukça, öğrendikçe ve de konuştukça “ekabir”leşmemeli, başka insanların bizim gibi düşünüp yaşamak zorunda olmadığını hatırlamalıyız."
*“İnsan, bilmediğinin düşmanıdır.” Okudukça bilmeli, bildikçe anlamaya çalışmalı, anlamaya çalıştıkça empati yapmalı ve de empati yaptıkça da bilmemekten / bilememekten kaynaklanan düşmanlıkların da sona erdiğini görmeliyiz."
*"Hayata farklı pencerelerden de bakmak / bakabilmek cesaretini göstermek gerektiğini, bizi evrensel gerçeğe daha doğrusu “eşyanın hakikatine” götürecek bilgiye de böylece ulaşabilmeliyiz. Çünkü “bütün kitaplar, tek bir kitabın daha iyi anlaşılması içindir.”
*“İnsan düşündüğüdür.” O halde düşüncenin kendimize ters ve çok aykırı da olsa özgürlüğünü savunmalı, her türlü yasağa karşı olmalı ve sadece yasakların yasaklanmasını savunmalıyız. …Ve bunun yolunun da, önce zihinlerimizdeki değişim rüzgarına kapıyı kilitlemeyerek açılabileceğini anlamamız ümidiyle...Halis BİLGİN
 
GÖKLERİN YOLCUSU
Göklerin yolcusu, kutlu öndersin,
Zamana ve mekana sen bir lidersin,
Burçları tutulmuş bir alem için,
Yıldızlara doğru uçup gidersin.
     Hayat anlamını seninle buldu,
     Vicdansız yürekler seninle doldu,
     Senin olmadığın bir hayat için,
     Yol odur ki, seninle yoldu.
Yolundan hiç gidilmez mi?
Candan öte sevilmez mi?
Öyle büyük bir rehber için,
Canlar feda edilmez mi?
     Yazmak isteyince kalem,
     Dönmek isteyince alem,
     Koca ömrü bir hiç için,
     Harcayıncadır elem…
 
YARABBİ !
Sen’in “affettim” dediğine,
Kim ceza verebilir?
Sen’in ceza verdiğine,
Kim ödül verebilir?
     Hayatın sahibi Sen,
     Ölümün sahibi Sen,
     Rabb’imiz, ilahımız,
     Bu kalbin sahibi Sen…
Sen’i sevmeyen, ne sevsin?
Sevmesini ne bilsin?
Sen’i bilmeyen, ne bilsin?
Önce, kendini bilsin.
     Sen, her şeyi yaratan,
     Nurun ile donatan,
     Kainatı kuşatan,
     Yegane bir hükümran…
Tenzih ederiz Sen’i,
Noksanlıktan, yanlıştan,
Ayırma bizi nurdan,
Resul’ünün yolundan…
     Bizi bize bırakma,
     Yolun dışına atma,
     Kapından başkası yok,
     Rabb’imiz, bizi yakma.
İhsan haline dercet,
İrfan yoluna sevket,
Rızandır muradımız,
Hikmetin ile, affet.
     Habib’in ümmetinden,
     Halil’in milletinden,
     Hilmi'nin servetinden,
     Ayırma bizi, Yarab.
 
      Ö   L   Ü   M
Ölüm, temel gerçek,
Bir sırrın saçılmasıdır.
Kapandı sanılan tüm kapıların,
Göklere doğru açılmasıdır.
Kafesten uçmaya meyyal,
Ruhun dışarıya çıkmasıdır.
Bir dikdörtgendeki dik açının,
Sonsuzluğa doğru kol açmasıdır.
Dünyanın bitmez kasvetinin,
Son bulup da bitmesidir.
Çaresiz bir hasta canın,
Ab-ı hayat içmesidir.
Değeri bilinmez zamanın,
Boyutsuza geçmesidir.
Kabul makamındaki duanın,
Yolunu ölçüp biçmesidir.
Pervanenin yandığı ateşine,
Vuslat olup göçmesidir.
Hayallerin beşinci mevsimine,
Yüreklerin gitmesidir.
Yazısı ve kalemiyle,
Bir şiirin bitmesidir.
 
GÖZLERİNİN GECESİ
Gözlerinden geceyi,
Sözlerinden heceyi,
Almaya çalışmasan…
     Karanlığın münzevi,
     Boşluğumda izbeyi,
     Bulmaya yarışmasan…
Seninle mi pişmanım?
Dost da değil düşmanım,
Olmaya buluşmasan…
     Bahçemdeki gülleri,
     Gülü tutan elleri,
     Solmaya karışmasan…
İçerimden sıyrılıp,
Yüreğimden ayrılıp,
Kalmaya yılışmasan…
     Gözlerimden yaşımı,
     Aklar düşmüş saçımı,
     Yolmaya duruşmasan…
Çekilir mi gitgide?
Yollarımdan da öte,
Dalmaya alışmasan…
 
    YAR  İLE  HEMHAL
Kalbimi ellerinden bir alabilsem,
Muradıma hasıl olmuş olurum.
     Felekten geceleri bir çalabilsem,
     Günahın sırrını bulmuş olurum.
Aşkımın önünde bir kalabilsem,
Sıla pınarında dolmuş olurum.
     Gözlerinde ışığı bir bulabilsem,
     Huzuru oradan almış olurum.
Dostlar Kervanı’na bir dalabilsem,
Teselliyle orada durmuş olurum.
     Duayı istemekle bir kılabilsem,
     İrfanın yanına varmış olurum.
Vefa denizine bir varabilsem,
Yanıma, canıma sarmış olurum.
     “Ben yarim, yar da ben„ olabilsem,
     Vahdetin sırrına ermiş olurum.
     Halis BİLGİN/Elazığ-Palu

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
11Ekm
03Ekm

Eylül’de hazanlaşmayan!..

27Eyl

Biz korkuyoruz!..

20Eyl

Edebi Şahsiyetler-8-

13Eyl

Hayat ve sabır

  • Ana Sayfa
  • Günışığı Gazetesi web sitesi, BETA aşamasındadır. Çok yakında tüm özellikleri ile sitemizi kullanabileceksiniz. Beta sürümde sadece haber ve köşe yazıları gibi içerik modülleri aktif edilmiştir.