EDEBİ ŞAHSİYETLERDEN-1-


                                                              GÖNÜL TAHTINDAN

                                                          EDEBİ ŞAHSİYETLERDEN-1-

            Kainatın yaratılış sebebi; Eşrefülmahlükat olan insan, inanmış insanların inanıp iman ettiği son din İslam’ın son peygamberi Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s) ve O’nun sevgisidir.

            İnsanlığın her canlı gibi bir dişi ve birde erkekten üreyip çoğalmış olduğunu bilmeyenimiz yok gibi..

            Herkesin malumu olduğu üzere erkek olana baba, dişi olana ise tıbbi anlamda doğurgan, bizlerin ifadesiyle anne veya asıl ismiyle ANA denilmekte.

            İslam’ın kabulü ve kabulünden sonra İslam’a bayraktarlığı bir görev olarak kabul edip bayraktarlık yapan Aziz Türk Milleti’nin aile yapısında ANA kavramının büyük bir değer taşıdığı ve bu nedenle önemsendiği tartışılmaz bir gerçek.

            Zaman zaman da olsa söyler dururuz, halk arasında her ne kadar bayanlara kadın veya anne dense ve kavram olarak kullanılsa da işin aslı ve kavramsal olarak anadır diye. Her kadının ana olmayacağı, olamayacağı konusunu da hiç mi hiç ihmal etmez dillendirir dururuz Elhamdulillah.

Evet; kadın var kadıncık var, ana var anacık var. Nasıl ki her kadın kadın değil ve kabul edilmiyorsa, her ana denilen de gerçek ana değil ve kabul edilmemektedir.

Bizim, her kadın denileni kadın ve her ana denileni de ana kabul edenlerden olmadığımız bizleri tanıyan ve bilen az çok herkes bilir ve öyle kabul eder. Çünkü eğer aksini düşünüp savunacak olursak gerçek kadın veya ana deyip kabul ettiklerimize karşı haksızlık yapmış oluruz.

Kadın veya Ana dediğimiz değerler; milli ve manevi değerlerinin tümüne sonuna kadar bağlı ve bağlı evlatlar yetiştiren, evladını sevgiden mahrum bırakmayan erdemli kişi ve şahsiyetlerdir.

Vatan deyip üzerinde varlığımızı idameye çalışıp namusumuz olarak uğrunda ölümü bile göze aldığımız değer olan toprağımızın devamiyeti için her türlü zorluk ve sıkıntıya göğüs geren, inandığı değerlerine bağlı evlatlar yetiştirip üretici ruhla durmaksızın üreten kadına kadın ve anaya da ana der ve kabul ederiz.

İşte bu hafta bugün Edebi Şahsiyetler başlıklı yazı serimizin 33’ten sonra başladığımız ikinci yazı serimizin ilk konuğu yukarıda ifadeye çalıştığımız değer ve özelliklerde bir ana,

Yıllar önce Hakk’a yürüdüğü ayrılığı ile yüreğimize büyük bir acı bırakarak aramızdan ayrılan erdem dediğimiz değerleri taşımış bir değer, bir edebi şahsiyet,

İstanbul Hanımefendisi dedikleri bizim ise adam gibi adam tabirinden Harput Hanımefendisi deyip gönlümüzde ayrı bir yer verdiğimiz bir ana, bir abla, bir teyze ve de kısa ve öz olarak bir Türk Anası’dır.

Adam gibi adam, Harput Hanımefendisi diye adlandırdığımız Türk Anası;

Tarih ve kültürün her alanında adını ülke geneline olmakla beraber ülke sınırlarını aşarak dünyaya duyurmuş her karışı ayrı bir güzellik ve özellik arz eden Ana vatanımızın güzide şehirlerinden, Şiirin Başkenti, bir musiki şahsiyetimizin ifadesiyle musikinin Kabe’ si diye bilinen kadim şehir eski ismiyle Harput, son ismiyle Elazığ’ın milli ve manevi ikliminden ziyadesiyle istifade edip ilham almış, edebi yönü zengin bir şahsiyet, Elazığ’ımızın yetiştirdiği ilk bayan şairesi diyebileceğimiz değerli bir edebi şahsiyet, analardan bir ana, bir hanımefendi.

Bu Edebi Şahsiyetimiz;

Yukarıda hasbelkader ifadeye çalıştığımız şekliyle kadim şehir Elazığ’ın yetiştirmiş olduğu milli ve manevi değerlerin tümüne samimi ve sadakatle bağlı,

Milli hassasiyeti anlatılmaz derecede dorukta, manevi yaşam ve hassasiyeti de Takiye’ den uzak kendi dünyasında yaşayan ve yaşanmasına gösterişten uzak gayret sarf eden,

Tarihine ve kültürüne son derece bağlı olup kültürde şiir, musiki ve de en önemli olan beşeri münasebetler hususunda edep ve adaba son derece önem veren ve bunları vazgeçilmezi olarak gören,

Türk Sanat ve Halk musikisini icra etmekten haz duyan hele de Harput musikisini,

Şiire ve şairlere aşık, şiirleri cinaslı mani ağırlıklı, sevgi ve vefayı ön planda tutan,

Elazığ’da 2004 yılında kurulmuş olduğu günden bugüne eğer il içinde olsun eğer il ve ülke dışında olsun yaklaşık 200’e yakın kültür etkinliklerine imza atmış, 70’in üzerinde eserin basımını sağlamış MANAS YAYINCILIK’ (ğın) ın bir diğer ismiyle MANAS GÖNÜL VE KÜLTÜR EVİ’ nin müdavimlerinden,

Şiirleri; Elazığ Musiki Cemiyeti eski başkanlarından bestekar Doğan SEVER Bey tarafından bestelenen,

Tüketimden öte üretici ruha sahipliğinden ötürü şiirleri yerel gazete ve birçok dergide olmakla beraber şahsımıza ait Elazığ Günışığı Gazetesinde haftada bir(Perşembe günleri) yayınlanmakta olan GÖNÜL TAHTINDAN adlı Kültür ve Sanat Sayfamızda yayınlanmış ve bunları ELESKAV’ ın desteğiyle GÜL DESENİ adıyla kitaplaştırıp yayın hayatına kazandıran,

Kültür etkinliklerin il içinde olsun il dışında olsun imkanları ölçüsünde hemen hemen bir çoğuna (2004 yılında şahsımın tertiplediği 1. KARAKOÇAN GOLAN KAPLICASI ŞİİR DİNLETİSİ ile 2007 yılında Erzurum’da bulunduğumuz yıllarda tertiplenen Elazığlılar Gecesi’ ne ve dolayısıyla TRT ERZURUM RADYOSU’ na davetimizi ret etmeyerek konuk olarak katılmış) katılım sağlayan hoşgörü sahibi,

Vatana ve milletine sevdalı, ülkenin kurtuluşuna vesile olmuş büyük komutan, büyük devlet adamı merhum Mustafa Kemal Atatürk hayranı,

Gönül dünyası geniş ve zengin oluşuyla enaniyetten uzak ve kendini KAF DAĞI gibi görmekten sakınan, insana ve insan olan ve olanlara karşı insanı duygu ve merhameti tartışılmaz,

Ciddi duruşunun altında yatan bir sevgi ve merhamet yumağı, tam bir Harput Hanımefendisi diye bilip sevgi ve saygımızı esirgemediğimiz, sonrasında ise; zaman zaman da olsa şiir ve manilerini yayınladığımız, yad edip ruhuna Fatihalar bağışladığımız Merhume Berika KÜÇÜK Hanımefendi Anamız, ablamızdır.

Kendimizce anlatarak sizlere, tanıma imkanı olmamış değerli okurlarıma tanıtmaya çalıştığımız değerimizi, yıllar önce vefat edişi nedeniyle aramızda olmasa bile gönlümüzde hep olan merhume şaire anamızı, ablamızı birde kendilerinin yıllar öncesi ifadesiyle tanıyalım isterseniz.

İşte siz değerli okurlarım ve işte ardında bıraktığı Hoşseda ile unutamadığımız ve gönlümüzde yer edinen edebi şahsiyetimiz, kimine göre bir ana, kimine göre bir abla, tanıyan ve bilen herkese göre de bir Harput Hanımefendisi Berika KÜÇÜK Hanımefendi     

NOT: bu tanıtım yani biyoğrafi merhumenin vefatı öncesi yazdırdığı bir tanıtım, bir biyoğrafi. Bilginize arz olunur.

 

                                   EDEBİ ŞAHSİYETLERDEN BERİKA KÜÇÜK KİMDİR?

      

1935 yılında Elazığ’da doğdum. İlkokul, ortaokul ve Lise öğrenimimi Elazığ’da tamamladım. Edebiyata olan ilgim öğrencilik yıllarımda başladı. Daha sonra eşimin teşvik ve destekleriyle yazmış olduğum şiirlerimi ve cinaslı manilerimi bir bir ortaya çıkardım.

Çok önemsediğim ve sevdiğim Harput (Elazığ) kültürünü yaşatmak için yerel ağızla cinaslı ve düz manileri ve millî duygularla yazmış olduğum şiirlerimi çeşitli dergilerde yayımlama imkanı bularak yayımladım.

Şiirlerimin yanı sıra notaya alınmış iki eserimde mevcut. Şiirlerimin bir bölümünü 2000 yılında Gül Deseni adını verdiğim kitabımda topladım.

İlimiz içerisinde tertiplenen birçok etkinliğe katılmamın yanında il dışında (Karakoçan ilçemiz ile Erzurum ilimizde) tertiplenen birçok etkinliğe de katılımda bulundum.

Kitaplaştırdığım şiir ve manilerimin dışında kalan diğer şiir ve manilerimi de Allah nasip eder ömürde vefa ederse ileriki zaman diliminde yayımlamayı düşünüyorum.

Memleketimin kendisi bir şiir ve dolayısıyla yaşadığım ve hayranı olduğum kadim şehrim Elazığ ve tarihi derinlere dayanan, kültür zenginliği tartışılmaz eski yerleşim yerimiz olan Harput’un kendisi de bir şiirdir. Zaten o nedenledir ki Şiirin Başkenti olarak bilinir güzel Elazığ’ımız.

Evli ve 3 çocuk annesi biri kız bir diğeri de erkek olmak üzere iki de torun sahibiyim.

                                                                     AYETLER

*Ey Muhammed ayetlerimize inananlar sana geldiği vakit size selam olsun de. Rabbiniz içinizden kim bilmeyerek kötülük işler de sonra arkasından tövbe eder ve kendini düzeltir ise onu bağışlamayı kendi üzerine yazmıştır yani üzerine almıştır. O Gafurdur, Rahimdir, çokça bağışlayan ve esirgeyendir. En’am:54

*Suçluların yolu belli olsun diye ayetleri böylece açıklıyoruz. En’am:55

*De ki: Allah’ı bırakıp da taptıklarınıza tapmam bana yasaklandı. De ki: Ben sizin heveslerinize uymam. Şayet sizin heveslerinize uyarsam sapıtmış ve doğru yolda bulunanların dışında kalmış olurum. En’am:56

*De ki: Ben Rabbimden gelmiş açık bir delil üzerinde bulunuyorum. Siz ise onu delili yalanladınız ben size nasıl uyarım. Sizin çarçabuk istediğiniz azap elimde değildir, hüküm ancak Allah’ındır. O doğruyu haber verir. Hakk’ı batıldan, iyiyi kötüden ayırt edenlerin en hayırlısıdır. En’am:57

*De ki: Eğer o acele istediğiniz şey yani azap elimde olsaydı iş benimle sizin aranızda bitirilmiş olurdu. Allah zalimleri daha iyi bilir. En’am:58  

                                                               GÜZEL SÖZLER

*Nezaketiniz cesaretinizin, cesaretiniz de nezaketinizin önüne geçmesin.
*Kimseye ederinden çok değer vermeyin. İnsanlarla ilişkinize 100 puanla başlamayın. Tanıdıkça puanından düşerseniz hayal kırıklığı yaşarsınız. Ön yargıyla davrandıklarınızı da tanıdıkça mahcup olursunuz. 
*Kapınızı güler yüzle açın. Karşınızdaki sizden emin olsun ve kendisini de önemli hissetsin.
*Beni sevmeyenlere, dedikodumu yapanlara, bana kin tutup düşmanlık yapanlara da hakkım helal olsun. Bu dünyada yeterince yordular. Öbür dünyada da onlarla yorulamam, uğraşamam.
*Türkçeyi güzel kullanın. Resmi topluluklarda mahalli ağızla konuşmayın. Meramınızı kimse anlamaz. Mahalli ağzı sizi anlayabilecek samimi topluluklarda kullanın.
*Edepli insanlarla oturup kalkın. Onlardan çok şey öğrenirsiniz. Konuşmaktan çok dinleyin.
*Çocuklarınıza vatan, bayrak sevgisini aşılayın. Milli Marşları öğretin.
*Çocuklarla onları kızdırarak iletişim kurmayın. Onları sevdiğinizi belli edin ama kızdırarak değil kızdırmadan belli edin çünkü hafızaların da olumsuz olarak kalırsınız. Berika KÜÇÜK

    NUR’U İLAHİ
Nurunla aydınlat ya Rab
Aşkınla bir hoş et beni
Pervanemi sana çevir
Çarkında serhoş et beni
     Merhametin çoktur ya Rab
     Sevgin kaplamış alemi
     Esirgeme rahmetinden 
     Lutfunla payidar et beni
Hatalarım çoktur ya Rab
El açtım divana geldim
Başka çalacak kapım yok 
Kulluğa kabul et beni

     Affın çok büyüktür ya Rab 
     Şefkatin ondan ileri 
     Dürüstlüğün gölgesinde 
     Yoluna mazhar et beni
Sana sığınmışım ya Rab
Şeytandan ve nefsimden 
Emin eyle şerlerinden
Selamınla kuşat beni
     Bilmeden işledim ya Rab
     Günahkarım affa geldim
     Dönersem ahd ü vefamdan 
     Cehennemine at beni
Aşıkların çoktur ya Rab
Yunus gibi biçareyim
Mevlana’yım pervaneyim
Dost kervanına kat beni
Berika KÜÇÜK/Elazığ

MANİ

Üstüme gül üstüme gül

Bak halime üstüme gül

Her cefana razı oldum

Tek koklama üstüme gül..

     Demedi yar demedi

     Elinde gül demedi

     Kulun olayım dedim

     Kabulümsün demedi.

Hediyem hediyem

Sen gonuş ben he diyem

Verecek bir şeyim yok

Canım sana hediyem.

 

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
20Eyl

Edebi Şahsiyetler-8-

13Eyl

Hayat ve sabır

06Eyl

Şahit ve Şahitlik

30Ağs

Yanlış yanlıştır…

16Ağs
  • Ana Sayfa
  • Günışığı Gazetesi web sitesi, BETA aşamasındadır. Çok yakında tüm özellikleri ile sitemizi kullanabileceksiniz. Beta sürümde sadece haber ve köşe yazıları gibi içerik modülleri aktif edilmiştir.