KINANACAK OLAN SADECE İSRAİL' Mİ?


            Dünyanın karışıklığı içinde ve yaşanan olumsuzluklardan en karışığı ve en olumsuz olanı;
Ortadoğu'da değerlere,
Milli ve manevi değerlere,
Hele hele bizi yaratan Yüce Mevla'ya karşı olan şükrümüzü eda edişimizde Müslümanlar olarak yönümüzü ve yüzümüzü çevirdiğimiz Kıblegahımız,
Değil sadece biz Müslümanların iman noktasında değer verdiği; dünya bilim adamlarının icat noktasında değer verip istifade ettiği,
Biz Müslümanların kutsal kitabı olan değerlere yönelik olumsuzluktur.
            Yukarıda ifadeye çalıştığımız Kıblegahımızdan ve biz Müslümanların sadece okumakla değer verdiğimiz ve dünyada birçok bilim adamının ise icat (buluş) noktasında değer verip istifade ettikleri kutsal kitaptan kastımız; Kudüs' de bulunan Mescid-i Aksa ve de kutsal kitap olarak Kur'an' ı Kerim dir. 
            Musevi dini hariç tüm dinlere karşı, özellikle de İslam Dini'ne ve mensubu olan biz Müslümanlara karşı asırlar öncesi duyulan kin ve nefret sonucu doğan düşmanlık günümüze kadar süre gelmiş, günümüzde ise şiddetini var hızla arttırmıştır özellikle de Ortadoğu'da..
            Niçin Ortadoğu diye sorulacak olunursa herkesçe malum olan toprak, petrol ve de ikinci bir küçük İsrail kurdurularak büyük İsrail'in zeminini oluşturmak ve dünyaya şimdikinden daha fazla hakim olmaktır.
            Tabi sözünü ettiğimiz değerlerimize karşı edepsizce ve saygısızca yaşanan ve yaşatılan olumsuzluğun müsebbibi;
            Yine asırlar öncesi İslam'ın bayraktarlığını yapmış, hoşgörüyü İslam'ın bir prensibi ve erdemi saymış ecdadımızın merhamet duygularıyla el atarak bugün ki yerleşkelerine yerleştirdiği,
            Devlet olma konumuna getirdiği,
            Elde ettiği güce katkı sağladığı,
            Torunları olan bizlerin onların ürettiği (En küçüğü Hurma ve deterjan gibi…) her malı alarak destek verdiği,
            Kullandıkları uçaklarının yakıtını bile temin ettiği dünün güçsüz, bugünün güçlü ve yarının büyük devleti olma yolunda adım adım ilerleyen İsrail'dir.
            Yahudi Dini' ne mensup,
Ağabeyleri ve Paşa babalarından aldıkları manevi güç ve biz gibi üretimden aciz tüketici Müslümanların mallarını tüketmede elde ettikleri ekonomik güçle devleşen,
Adeta dünyaya meydan okuyan,
Bazen göstermelikte olsa ağabey ve paşa babalarına bile diklenen,
Ecdatlarından devraldıkları kin ve nefret boyutuyla din ve millet olma bilinç ve şuurundan yoksun İsrail Devleti'dir.
            İşte;
            İslam'a,
            Müslümanlara pervasızca hakaret eden,
            Çoluk çocuk ve yaşlı kadın demeden katleden, özellikle bir nesli yok etmek amaçlı çocukları katleden ve bir nevi soykırım uygulayan,
            O' da yetmezmiş gibi değerlerimize hakaret eden,
            Edep ve adaptan uzak saygısızlıkta bulunan;
            Bu;
            Dinden, imandan, kendi dini değerlerinden bile bihaber,
            İçi dışı kin nefret bürümüş,
            Özellikle ve özellikle asırlar önce kendilerine hamilik yapmış bulunan Müslümanların ve değerlerinin düşmanı olan İsrail Devleti'ni kınıyoruz.
            Kınamak sokaklarda yürümekle, yürürken bağırıp çağırmakla olmuyor ve bitmiyor. Tabii ki yürüyeceğiz ve sesimizi yükseltmek suretiyle duyuracağız ama bunlarla kalmamalıyız.
            Biz; son dönem ve günlerde din olgusundan uzaklaşmış, haya perdesini yırtmış, edep sınırını aşmış İsrail’i kınıyoruz hem de şiddetle kınıyoruz ve kınamakla kalmıyor hem onların, hem de ağabey ve paşa babalarının üretimi olup bir şekilde ülkemizde bulunan mallarını almamakla tepkimizi koyuyoruz.
            Kınanacak olan ve tepki koyulan sadece İsrail' mi? Sadece İsrail' imi kınıyor ve mallarını almama noktasında tepkimizi koyuyoruz?
            Hayır! Hayır!
Tabii ki hayır!
            Biz İsrail'i olduğu gibi;
            Ağabeyi olan ABD'yi,
            Paşa babası İngiltere'yi
            İslam'a hakaret edenlerin barındığı ve hamisi olan Danimarka ve gibi devletleri,
            Söz konusu bu ve gibilerin hamiliğini üstlenen, destekçisi, ülkemizde onlar gibi çocuk katili olan ve binlerce vatandaşlarımızın katline sebep, ülke bütünlüğünü bozan, büyük İsrail zeminine araç olan Pkk ve İslam adına yola çıkmış ancak İslamlıkla alakası olmayan diğer terör örgütü olup onların uşaklığını yapan aymazları, iki yüzlü riyakar, menfaat perest ve çıkarcıları da kınıyoruz.
            Biz; İslam'a gönül vermiş, Müslümanlığı hasbel kader samimiyet çerçevesinde yaşamakta olan, ecdat yadigarı bu vatana ve milletine sevdalı, tüm unsurlarıyla her zaman bir bütün olmuş ve olmakta olan, milli ve manevi değerlere bağlı, Milliyetçi düşünceye sahip, Aziz Türk Milleti'nin mensubu olmaktan şeref duyanlar olarak diyoruz ki;
            Ey Aziz Müslümanlar, Müslüman’ım diyenler!
            Ey asırlardır İslam'ın bayraktarlığını yapmış ve yapmakta olan Aziz Türk Milleti!
            İslam'a, biz Müslümanlara ve değerlerimize gözümüzün içine baka baka hakaret eden İslam ve değerlerinin düşmanı İsrail ve gibileri ile yandaşlarına, uşaklarına karşı; gelin sokaklarda yaptığımız ve yapacağımız (nümayişlardan) yürüyüşlerden daha etkili olan tepkimizi ortaya koyalım.
            Nasıl mı?
            Bulunduğunuz ülkede, yer ve mekanda var olan mallarını satın almayalım, tüketmeyelim, gerekirse ölümüne çok kısa da olsa bir süreliğine bu tepkimizi koyarak mallarının ellerinde kalmasını sağlayalım.
            Onların destekçisi her kimse onlara (buna siyasilerde dahil) yeri ve zamanı geldiğinde taviz vermeyelim, gelmeleri gereken yerlere (Bizlere hizmet için yola koyulan kanun koyucuları seçmede) omuzlarımızı basamak ettirmeyelim, memleket ve millet sevdalılarını destekleyelim.
            Evet; gelin bu ve benzeri tepki üzerinde yoğunlaşalım.
            Hatta ve hatta zararın neresinden dönülürse kar oradadır düşüncesinden hareketle tüketicilik vasfımızı azda olsa durduralım ve üretici olalım. Onlardan bir şey almadığımız gibi vermemiz gerekeni de vermeyelim.
            Bunu yapmakta samimi olursak sokaklarda ki gösterimiz, gösteri esnasında dile getirdiğimiz tepkimiz yerini bulmuş, kınama olayı da maksadına ulaşmış olur yoksa sadece sokağa çıkarak bağırıp çağırmakla olmaz.
            Zaten Müslüman bilinen olarak Müslümanlığımızda samimi ve gerçekçi olmuş olsaydık asırlardır yaşadığımız, bugün yaşıyor olduklarımızı yaşamıyor olacaktık.
            Hani bir söz var diyor ki; ''Kusur bende suç bende'' diye bu sözü yanlış ifade etmişsem bağışlayın lütfen..
            Evet kısa ve öz olarak bugün ne yaşıyorsak, Müslümanlar olarak neye müstahak olmuşsak sebebi samimiyetsizliğimizden, kendi kendimize ve değerlerimize saygı göstermeyişimizdendir. 
            Yine tekrarlıyorum; ne olur bir sefer bir süreliğine de olsa samimi olalım samimi yoksa; timsah gözyaşlarını andıran ağlamalar, sokaklarda riyakarca bağırıp çağırmalar gösterişten öteye gitmez.
            Gerçek Müslümanlığımızın, vatan ve millet sevdalılığımızın tek göstergesi;     samimiyet çerçevesinde ortaya koyacağımız tepkimizdir, samimi ve gerçek tepkimizdir, sokaklarda boşa kürek çekmek ve ciddiyetsizliğimizi sergilemek değildir.
             
                                                                           AYETLER
*Onlardan kimi ona inandı, kimi de inanmadı. (İnanmayanlara) Çılgın alevli cehennem yeter. Nisa:55
*Ayetlerimize inanmayanları ateşe yaslayacağız (Atacağız), derilerinin her yanışında azabı ntadıp durmaları için onları başka derilerle değiştireceğiz. Şüphesiz Allah daima üstün ve hikmet sahibidir. Nisa:56
*İnanıp da güzel işlerde bulunanları, altından ırmaklar akan ve orada devamlı kalacakları cennetlere koyacağız. Orada onlara tertemiz eşler var, onları en koyu gölgeliklere koyacağız. Nisa:57
 
                                                                     GÜZEL SÖZLER
*Kopan gülün dalında durması ne kadar zor ise kırılan kalbin onarılması da o kadar zordur. Mevlana
*Türk dilinin genişletilip yayılmasının önünde ki en büyük engel ortak bir alfabemizin olmamasıdır. *Yabancı dilde tedrisat (Eğitim) yapmak, yaptırmak Türkçe düşmanlığıdır, Türkçe’ yi zayıflatmaktır. Bunu bertaraf etmek için yeni bir hamle lazım. Nevzat YALÇINTAŞ
*Dilimiz yaralıdır. Yaralı olan dilimizin tedavisi; bilim adamlarına, devlet erkanına, aygıtına, şairlere,  sanatçılara bağlıdır. Dil şuuru millet şuurudur, dil şuuru yaşamak şuurudur. Dursun YILDIRIM
*Kızlarımız okullarda baş örtüsü serbestisini yaşarken, o hürriyete sahipken okullarda Türk Milli Eğitimde bayrak şiiri yasaklanmakta. Sebebi; içinde anlamını bilmedikleri ‘’Uçan Kuşun Yuvasını Bozacağım.’’ sözünün olmasıdır. Servet KABAKLI
*Türkçe’ nin değişik dil ve kelimelerle kullanılması, değiştirilmeye çalışılmasının sebebi biz üzerimize düşeni yapmadığımızdandır. Hamza Zülfikar
*Ah akıllıyım deyip bilmediğiyle akıl veren ve öğretmenim deyip öğretmeye kalkan, güzel sözden anlamayan akılsız ve öğretmenliği berhava olan okumuş cahiller bir anlasa ve bilseler güzel sözlerin anlamını, bu sözlerin ne anlatmak istediğini, insanı nereye götürmek ve dikkatini nereye çekmek istediğini.. M. Dursun AKSOY
 
BÂD-I SABÂ
Nerdeyim bilmiyorum gurbet şehir kasaba
Hafif eserken yine ömrümde bâd-ı sabâ
     Diyar diyar taşıdım bendeki umutları
     Son raddeye çizildi gönlümün hudutları
Bilen varsa konuşsun bir beni bende çıksın
Coşmadan fırtınalar hanı sarayı yıksın
     Yeşerdi kuruyorken gönül dalı yaprağım
     Çiseden yağmur kokar kurak kıraç toprağım
Hakikat ayan beyan anlatayım ben size
Uçsuz bucaksız yerde yalnızlık düşer ize
     Tomurcuklar açıyor gah pembe gahı aldır
     Beşinci mevsimlerden hazan sarıyı kaldır
Kardelenler yarıyor buz tutmuş toprağımı
Umutlarım kurutmuş sararan yaprağımı
     Beyaz bulutlar yaydım semada yükseliyor
     Çok uzaklarda bir ses haydi kalk ta gel diyor
Ne köydeyim ne kentte nerdeyim bilmiyorum
Dünü unuttum belli yarını siliyorum
 Gülden TAŞ/Artvin
 
EY MİLLETİM
Ana yurdum bilirsənmi,
Derd eleme qarışıbdı.
Bəhsə-bəhsdi çölün-düzün,
Gül-çiçəklər yarışıbdı.
     Əl eyləyir dağlar mənə,
     Ürək küsüb gedəmmirəm.
     Bizsiz qalan obaları,
     Mən məzəmmət edəmmirəm.
Dolan bulud göz yaşını,
Himə bənddi, saxlayammır.
Xarı bülbül açmır deyə,
Bülbül gülü qoxlayammır.
     Yaralarım qaysaqlamır,
     Hər yerindən qan fışqırır.
     Əsir düşən məzarlardan,
     Ruhlar bizə hey qışqırır.
İl üstünə illər gəlir,
Bu millət bir qana dərdi.
Vətən, torpaq bir anadır,
Gəlin çəkək ana dərdi.
     İçimizdən sökülürük,
     İlmə-ilmə, naxış-naxış.
     Gözləyirik nəyi axı,
     Bu nə diqqət, bu nə baxış?..
Arxa, güvənc özümüzük,
Nə gərəkdir qınaq bizə.
Haydı, durun, ey millətim!..
Bu tanrıdan sınaq bizə.
     Gündə neçə oğul gedir,
     Nə sakitlik, nə atəşkəs?..
     Ya ölüm seç, ya qalımı,
     Qeyrətimiz de hanı bəs?..
     Aybeniz Qafarli/Azerbaycan

    
Elazığ - Malatya
İki komşu şehir ikisi kardeş
Saygı ile sevgi tutuyor güreş
Huzur ikimize bedeli beleş
İki yarım elma bu gün bütünleş
     Bir birine aşık bu iki komşu
     Beraber yürüdük aştık yokuşu
     Bedende iki gözün çift duruşu
     Hayalimizde gecelerin duşu
Bizleri ikiye ayırmış Fırat
Kömürhan köprüsü olmalı sırat
İklimimiz aynı aynıdır hasat
İki İlin siması Nurlu surat
     İş bırakılsın Şaire Yazara
     Beraber inelim aynı pazara
     Duacıyız gelmeyelim nazara
     Bir gün misafir olalım Hazara
Bizde aynı iklim aynı tabiat
Birleşelim ortaklaşa aidat
Yeryüzüdür adresimiz kainat
Gönüllerimiz istiyor tadilat
     Birleşen sınıra ekeceğiz gül
     Birimiz gül birimiz öten bülbül
     Yeter ki huşuyla bağlansın gönül
     Muhabbetten iyi var mı bir ödül
Ana baba aynı ayrı iki han
Kardeşlik uğruna keselim kurban
Birimiz düşekse birimiz yorgan
Hasretlik kalmasın yazalım destan
     Aynı han olalım iki aile
     Türküyle şarkıyla gelelim dile
     Soğutmayın sayılmasın nafile
     Gözyaşımız dökülmesin mendile
Yaşlının diliyle vardır öneri
Birleşmenin olmaz başka benzeri
Hep beraber kutlayalım zaferi
Dünya alem okusun bu haberi
Mahmut ALDEMİR/Adıyaman-Çelikhan
 
SEVGİLİ ÖĞRENCİLER
Kalbinizi temiz tutun ruhunuz berrak olsun
Beyninizi yorun, terletin zekanız parlak olsun
 
AH KIRIM!
Yetmedi mi şu Kırım'ın acısı?
Kayıp mı ki bu yaranın sargısı?
Ey büyük Türkiye neredesin sen?
Neden uyanmadı Kırım algısı?
Tuncer SÖNMEZ/Tunceli-Pertek
 
          Benim Atam
Dört bir yanı sarılmış güzel vatanın
Altında kalınmış koca bir enkazın
Kalıntılarından efsane yarattı
Mavi gözlü efsanedir kahramanın
Anadoluya sabah cesurca çıktı 
Kükredi güneşe selamını çaktı
Parladı onunla ay yıldız göklerde
Tarih yazılırken gün daha şafaktı
Koca cihana Atam meydan okudu
Çanakkale
de hepsini de boğdu
Hür yaşamış bir milletin azmini
Bağımsız topraklara bir bir dokudu
Bütün ömrünü milletine adadı
Bir Türk
ü bütün dünyaya bedel saydı
İlelebet bir hürriyet bırakarak
Adını hepimizin yüreğine yazdı
Mehmet Zafer/Elazığ-Baskil
 
BEĞENMEZ
Bir elinde sopa, birde yulardı, 
Yarım saat gider hayvan sulardı, 
Doymaz ağzı kokar, benzi solardı, 
Şimdi sofrada ki aşı beğenmez! 
     Bağırıp dururdu adalet diye, 
     Göbeği şişirdi hep yiye yiye, 
     Kârı da yükledi semiz kediye, 
     Kendi bakar kördür şaşı beğenmez! , 
Dualar ederdi Hakka yakındı, 
Düşmanı bıraktı dosttan sakındı, 
İstanbul’a geldi tavır takındı, 
Şimdi karga denen kuşu beğenmez! , 
     Köpekten korkardı yoldan sapardı, 
     Ağa sesi duysa ödü kopardı, 
     Küflü leğenlerde banyo yapardı, 
     Şimdi otomatik duşu beğenmez. 
Köyünden uzakta çilede yanar, 
Vallah kör cahildir çocuğa kanar, 
İstanbul’a gelmiş bey oldum sanar, 
Elazığ, Malatya, Muş’u beğenmez! 
     Mor koyunyününden çorap isterdi, 
     Sırtımda bir ceket görmedim derdi, 
     En sonunda Mevlâ’ m onu da verdi, 
     Şimdi ipek yelek puşi beğenmez! 
Çektiği çilenin hepsin unuttu, 
Başında dolanan kara buluttu, 
En sonunda hırsı onu da yuttu, 
Şimdi mezarında taşı beğenmez! 
     Dünya’nın fanisi bir gün bitende, 
     Onun sorunları ona yetende, 
     Kabrinin üstünde baykuş ötende, 
     Belki gözümdeki yaşı beğenmez!
     İzettin SÖNMEZ/İstanbul
          
BEN BİR HİÇİM!
Benliğimde kendimi
Ya da kendimde
Benliğimi…
Kilomu, boyumu
Posumu, pozumu
Bir de popomu
Kaç gramım ben?
Tartamadım hiç.
     Kaç kilometredeyim?
     Vicdan ebatım
     Kaç metre küp?
     Bunları hakkıyla
     Hiç bilemedim eyvah!
     Gönül aynamda
     Göremedim kendimi.
Ben yok’um yok…
Kendime soramadım hiç
Ben kimim diye?
Soramadıysam eğer
Bana kim olduğunu
Söyleyecek var mı acep?
En doğrusu ben
Söyleyeyim mi?
Ben bir hiçim “HİÇ”
Peki ya sen dostum
Sen sordun mu hiç
Ben kimim diye?
Eğer sormadıysan
Çok yazık!
Yazık ki, sen bir
Hiç bile değilsin.
Sen, sadece bir “ŞEY” sin
“ŞEY” inde Tanrı katında
Bir anlamı yok bilesin..
Zeynel Abidin BAŞARAN
 
         KERBELA
Sana Türkmen’ elinden, yürek nabzıyla geldik
Ey toprağı, havası, suyu kutsal Kerbela.
Senin korlu aşkına, gönül gözüyle geldik
Ne büyük ne muazzam, bu istikbal Kerbela.
     Şeytanı tutuklarken, bu çelik avcumuzda
     Allah’ın inayeti, durmuş başucumuzda
     Özgürlükler yeşerdi, dinmeyen sancımızda
     ‘’Seninçindir’’ bu devrim, bu istiklal Kerbela.
Şehitler Efendisi, kucağında uyumuş
‘’Onunçun’’ ağlamayı Resul-Allah buyurmuş
Lavh-i Mahfuzda bile yüce Tanrım duyurmuş
İki dünya tahtında sen bir kral Kerbela.
     Aşure’nin gününde hep kan fışkırır toprağın
     O kanlı maceraya şahit oldu ırmağın
     Gözlerin kararırken susamıştı dudağın
     Dört kitabın buyruğu oldu ihlal Kerbela.
Caferi gönüllerin her atışında sensin
Her güneş doğuşunda, her batışında sensin
Her aşık can verirken yanı başında sensin
Toprağı derde ilaç, suyu zülal Kerbela.
     Sen mazlum Türkmen’lerin yalvarış dilekçesi
     Kerkük, Tuz, Dakuk, Taze, size hayran cümlesi
     Yükseldikçe göklere (Va Hüseynah) narası
     Gecemizde kalacak yüzün hilal Kerbela
Kuzey’den sana geldik yetiştik imdadına
On-binlerce geldik hep yezitler inadına
Hep inançla diyoruz Ulu Türkmen adına
Sana dökülen kanlar hepsi helal Kerbela.
     Mücrimlerin göksünü basarak geliyoruz
     Muhteşem huzurunda koç kurban oluyoruz
     Hüseyni dinimizin kandili biliyoruz
Bundan gayrı ne varsa hep kıl-u-kal Kerbela.
                      Cevdet KADIOĞLU/Irak-Kerkük

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
20Eyl

Edebi Şahsiyetler-8-

13Eyl

Hayat ve sabır

06Eyl

Şahit ve Şahitlik

30Ağs

Yanlış yanlıştır…

16Ağs
  • Ana Sayfa
  • Günışığı Gazetesi web sitesi, BETA aşamasındadır. Çok yakında tüm özellikleri ile sitemizi kullanabileceksiniz. Beta sürümde sadece haber ve köşe yazıları gibi içerik modülleri aktif edilmiştir.