Saygımız!..


İnsanlar arasında birliği, beraberliği ve bütünlüğü ile beşeri ilişkilerin tümünü muhafaza eden olgulardan biri de saygıdır, saygılı olmaktır.
Kişi ve kişilerin dayanışma içerisinde olmasını sağlayan ana temel unsurlardan biridir saygı ve saygılı olmak.
İşte bizde bu sebeple kimlere, nelere ve niçin saygı gerektiğini ifadeye çalışarak saygımızı kısa ve öz olarak anlatalım istedik.
Öncelikle saygımız;
Ol deyince olduran, sevgi-rahmet ve bereketi ile yeri göğü donatan, bizleri yoktan var kılan, kadiri mutlak olan ALLAH’ a dır ve O’nun emirleri doğrultusunda bir yaşam sürenleredir saygımız.
Aziz millet olarak,
Her zaman ifade ettiğimiz gibi tüm unsurlarıyla bir bütün olan ve bu bütünlüğünü her türlü şer ve şirrete rağmen muhafaza etmiş ve etmekte bulunan, İslam’ın bayraktarlığını yapmaktan hep şeref duymuş ve duymakta olan Aziz Türk Milleti olarak,
İnandığımız ve varlığına iman ettiğimiz, güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildiğinden de hiç mi hiç şüphe etmediğimiz ve ümmeti olmaktan onur ve şeref duyduğumuz efendiler efendisi, iki cihan güneşi Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’ (s.a.s) ya ve onun hadisleri ışığında hareket edenleredir saygımız.
Ülkemize, ecdat yadigari cennet misali ve her karışı şehit kanıyla yoğrulmuş, nice değerlerin, şahsiyetlerin metfun olduğu ve nicelerinin de var olup varlığından bihaber olduğumuz değerlerin yaşadığı Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kuran ve kurmaya vesile olan ile silah arkadaşları ve bugünlere gelmesini sağlayan şehitlere ve onları doğuran ANA-laradır saygımız.
Saygımız;
Anavatanımız üzerinde dalgalanan ve gölgesinde gölgelendiğimiz, düşmanlarımızın korkulu rüyası, hilal ve mukaddesatlar uğruna şehit olanların kanlarıyla bütünleşen Al Bayrağadır.
Bu aziz vatana, her karışı ayrı bir değer olan bu aziz memlekete ve bu memleketin değerlerine değer katarak zenginleşmesini sağlayanlara,
Ekonomi anlamda olsun, Türk kültürünün her alanında olsun, kısaca milli ve manevi anlamda üretici olup tüketiciliği arka planda bırakan değerleredir saygımız.
Kısa ve öz olarak diyoruz ki;
Saygımız;
Saygısını değerleriyle koruyan, kollayan, söz konusu vatansa gerisi teferruattır diyen ve diyebilerek yaşamını erdemce idame eden ve ettirenlere, ettiren değer ve şahsiyetleredir.
Yolsuzluk yapmayan,
Çalıp çırpmayan,
Bana ne veya bana ne lazım demeyen,
Devlet malı deniz yemeyen domuz düşünce ve felsefesini reddeden,
Devletine ve milletine sadakatle bağlı,
Göz bebeğimiz askerimize ve de güvenlik güçleri polislerimize güç katan,
Türk Aile Yapısı’nı değer bilip koruyan, dejenere olmasına fırsat vermeyen ailelere, özellikle aile içerisinde yer ve konum itibariyle büyük önem arz eden ANA’ lara, gerçek manada değer olan ANALARA dır saygımız… 
Kendine saygısı olmayanın başkasına veya topluma saygısı olmaz sözünü benimseyip kendine ve dolayısıyla sorumluluk duyduğu topluma karşı saygılı olan ve saygısını muhafaza eden ve edebilenleredir saygımız…
Korkuyla değil, yaşamın ana temeli olan sevgi ve saygıyla idame edilen bir yaşam gerçek bir yaşamdır ve asl olan da bu yaşam tarzıdır…
İşte sonuç olarak, biz bu ilkeye ve bu ilke doğrultusunda bir yaşam sürenlere saygılıyız…
 
AYETLER
*Şüphesiz, Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mü'min erkekler ve mü'min kadınlar, gönülden (Allah'a) itaat eden erkekler ve gönülden (Allah'a) itaat eden kadınlar, sadık olan erkekler ve sadık olan kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, saygıyla (Allah'tan) korkan erkekler ve saygıyla (Allah'tan) korkan kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve (ırzlarını) koruyan kadınlar, Allah'ı çokça zikreden erkekler ve (Allah'ı çokça) zikreden kadınlar; (işte) bunlar için Allah bir bağışlanma ve büyük bir ecir hazırlamıştır. Ahzab:35
 
GÜZEL SÖZLER
*İnsan evrende gövdesi kadar değil, yüreği kadar yer kaplar. Yaşar Kemal
*Kişinin kendi nefsine göstereceği saygı, saygıların en büyüğüdür. Beydeba
*Saygı, çok kere korkunun söylenmeyen şeklidir. Cenap Sahabettin
*Korkuyla değil, yaşamın ana temeli olan sevgi ve saygıyla idame edilen bir yaşam gerçek bir yaşamdır ve asl olan da bu yaşam tarzıdır… M. Dursun AKSOY     
 
DOĞRUDUR
Bel bağlama falcıların sözüne;
Kısraklar, bit doğurursa doğrudur.
Kızgın millerini sokar gözüne
Bozkurt gibi, it ulursa doğrudur.
     Mutlu olur şerefsizlikten zevkten,
     Ne helâlden anlar, ne de âhenkten,
     Bir "şart" ile, zevzekten- pezevenkten,
     Karıları boş olursa doğrudur.
Azgın t(u)sunami, sarsar civarı...
Yıkılır hep garibanın duvarı.
Güneş ortasının kaynar suları
Birdenbire taş olursa doğrudur.
     Sarhoş caddesinde hak terazisi;
     Katil kodeste, ahlâk gazisi.
     Vatan bir ihânet, cenk arazisi
     Zâlim, hakka baş olursa doğrudur!
Hırsız çarşısında kim makbûl ola!..
Yalan meydanında söz yok bu kula!
Gel de, şerefsizde, vicdan sorgula;
Yılan, göze, kaş olursa doğrudur.
     Kim takıldı akreplerin peşine?
     Hangi akrep, girdi kimin düşüne?
     Rakseden kartalın burda işi ne?
     Fille deve kuş olursa doğrudur!
Bir reçete yazmış tilki ustası,
İyileşmiş, ayıların hastası.
Garibin, dâimâ, elde boş tası...
Külden hamur, aş olursa, doğrudur!
     Kim budadı gövdemizden dalları?
     Kim götürdü - el palalı - malları?
     Karanlığın, indeki çakalları,
     Sarmaş-dolaş, hoş olursa doğrudur!
Oynaşında bir telâş ki, hırsızın...
Naaşlara sal bekçisi , arsızın,
Ciğeri beş para etmez kansızın,
Nevâlesi leş olursa doğrudur!
M. Halistin KUKUL-Samsun
                  
DÖRT GÜZEL ŞEY
Dört güzel şey Yüce Hakkın lütfüdür 
İnanç vatan bayrak birde dilimiz 
Kıymetini bilsek bize kafidir 
İnanç vatan bayrak birde dilimiz
     Anlamsız şeylerden değilim yana 
     Zaten öyle şeyler haz vermez bana 
     Bunların içinde gizlidir mana 
     İnanç vatan bayrak birde dilimiz
Ne yazık ki çoktur yolundan sapan 
Hakkı bırakıp ta batıla tapan 
Yaşadığın yeri öz vatan yapan 
İnanç vatan bayrak birde dilimiz
     Çok şükür razıyım ana dilime 
     Dinim için giderim ben ölüme 
     Ya Rap bizi bundan mahrum eyleme 
     İnanç vatan bayrak birde dilimiz
Kadir Mevla’m sever imanlı ferdi 
Amenna ve seddek babamda derdi 
Anam hepimizden fazla severdi 
İnanç vatan bayrak birde dilimiz
     Vatan beni salmış derin sevdaya 
     Bayrak dikmiş şanımızı semaya 
     Bunlar ile yolum gider Mevla’ya 
     İnanç vatan bayrak birde dilimiz
Bu konuda şu Gürkani haklıdır 
Sahip çıkanların anlı aklıdır 
Dört şey var ki ta kalbimde saklıdır 
İnanç vatan bayrak birde dilimiz
 
BELKİ Mİ VAR
Umudumu öldürdüler
Yaşamanın şevkimi var
Ocağımı söndürdüler
Daha bende belki mi var
     Şu yakamdan düşün artık
     Boğdu beni bu karanlık
     Cinnet dersen bak Biranlık
     Daha bende belki mi var
Soluğumu kesti hayat
Yaşarım düşmana inat
Dostu Nuh'a topladı hak
Daha bende belki mi var
     İki sübyan kokusu
     Kelepçem oldu doğrusu
     Vuracam o Allah’ sızı
     Daha bende belki mi var
Kara çalar dönek gibi
Bir huzur yok melek gibi
Yapıştılar sinek gibi 
Daha bende belki mi var

Burçak KARATAŞ/Malatya-Hekimhan
 
BEN TÜRK’Ü SEVERİM
Ben bir Türk'üm, 
Türkü söyler, türkü dinlerim. 
Nerde bir Türk Bayrağı görsem, 
Yüzüm sürer, öperim.
Ben bir Türk'üm, 
Türk olanı severim. 
Türk doğuran her ananın, 
Ellerinden öperim.
     Ben bir Türk'üm, yurdum Anadolu’dur, 
     Yurdumun taşını, toprağını severim. 
     Nerede duysam yanık bir türkü, 
     Söyleyenin, dinleyenin gözlerinden öperim.
Ben bir Türk'üm, 
Türk olanı severim. 
Türk doğuran her ananın, 
Ellerinden öperim.
     Ben bir Türk'üm, Türkoğlu Türk, 
     Yurdum Türkiye, Atam Atatürk. 
     Taşını toprağını canım gibi severim, 
     Türk’ü sevenlerin ellerinden öperim.
Mehmet Şükrü BAŞ- Elazığ

FELEK
Döndüm yalpa yalpa döndüm ha döndüm
Taşları yoluma dizdi bu felek
Geçti çırnağında müddeti ömrüm
Yüzümü gözümü çizdi bu felek
     Kesildi göbeğim bitti himaye
     Alnımdaki desen döndü çizgiye
     Dürüldü hesaplar bahtı haneye
     Dünyanın yükünü sardı bu felek
Dedi. geçeceksin bu dar çemberi
Hiç sefa yok sana verdim kederi
Velhasılı kelam benim kaderi
Siyah mürekkeple yazdı bu felek
     Tutuştu efkarım ahu zar oldu
     Dünya geniş ama bana dar oldu
     Darbe darbe vuran bir de yar oldu
     Gönlümü ikiye yardı bu felek
Anlamadım ben bu devr-i cevranı
Neye göre yazmış bütün fermanı
Bilmem özlermiyim bu çevristanı
Beni de taş toprak sandı bu felek
     Her gün de bir gece zaten ağlarım
     Bir daha göremem ona yanarım
     Sağlıcakla kalın güzel dostlarım
     Bir mezar da bana kazdı bu felek.
İlhami BULUT/Elazığ

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
12Ara

GÖNÜL TAHTINDAN OLSUN!...

05Ara

Elazığ Yerel Basınında Değişim

04Ara
22Kas
15Kas
  • Ana Sayfa
  • Günışığı Gazetesi web sitesi, BETA aşamasındadır. Çok yakında tüm özellikleri ile sitemizi kullanabileceksiniz. Beta sürümde sadece haber ve köşe yazıları gibi içerik modülleri aktif edilmiştir.