TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN


TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın“Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı”, TBMM Genel Kurulu’nda yasalaştırıldı.K anun, tüketici kredileri ve kredi kartları ile ilgili sözleşmeler, kart üyelik aidatları, ön ödemeli konut satış sözleşmeleri, ayıplı malların iadesi, abonelik sözleşmeleri, reklamlar gibi birçok alanda, tüketici haklarını ve kanuna uymayanlar hakkında uygulanacak yaptırımları düzenliyor. Kısaca getirilen yenilikler ise;
 “- Tüketicilerin bilgilendirilmesi esas alınarak birçok alanda tüketicilerin sözleşme imzalanmadan önce bilgilendirilmesi zorunlu tutulmuştur.
- Tüketiciden talep edilecek her türlü ücret ve masrafa ilişkin hususların, sözleşmenin eki olarak tüketiciye ayrıca verilmesi zorunlu hale getirilmiştir.
- Küçük puntolarla ve karmaşık olarak düzenlenen sözleşmelere son verilmiştir. Tüketicinin taraf olduğu sözleşme ve bilgilendirmelerin ‘en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir’ şekilde düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir. Sözleşmede öngörülen koşulların keyfi bir şekilde sözleşme süresi içinde tek taraflı olarak, tüketici aleyhine değiştirilmesi yasaklanmıştır. Tüketiciden haksız olarak talep edilen ücret, masraf ve komisyonların alınmasının önüne geçilmiştir. Temerrüt hali de dahil olmak üzere tüketici işlemlerinde bileşik faiz uygulanmasına son verilmiştir. Mevcut kanunda 7 gün olan cayma hakkı süreleri 14 güne çıkarılarak tüketicilerin hakları genişletilmiştir.
- Tüketici, sipariş vermediği bir ürünün kendisine gönderilmesi durumunda bundan sorumlu olmayacaktır. Ayıplı mal ve hizmette ihbar mükellefiyeti kaldırılarak tüketiciye sağlanan haklar tüketici lehine genişletilmiştir. Tüketici kredisi ve konut finansmanı (yani mortgage) sözleşmelerinde tüketicinin isteği dışında sigorta yaptırılması uygulamasına son verilmiştir. Konut kredisi çeken tüketicilerimizin bu kredilerini erken ödemeleri durumunda mevcut düzenlemelere göre ödemek zorunda oldukları yüzde 2’lik erken ödeme tazminatının, kalan vadesi 36 ayı aşmayan kredilerde erken ödenen tutarın yüzde 1’ini geçemeyeceği düzenlenerek tüketicilerimize önemli bir katkı sağlanmıştır. İnşaat firmalarının inşaat ruhsatı almadan maketten satış olarak da bilinen ön ödemeli konut satışı yapması yasaklanmıştır. Tüketicilerin yaşayabileceği mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla bina tamamlama sigortası zorunlu hale getirilmiştir.
 
- Mağduriyetlerin en çok yaşandığı ‘kapıdan satışlarda’ tüketicilerin hakları genişletilmiştir. Kapıdan satış yapacakların Bakanlık’tan izin alması zorunlu hale getirilmiştir. Günümüzde 21 milyar lira ticaret hacmine ulaşmış olan ve pazardaki payını her geçen gün arttıran internet, telefon, katalog gibi yollarla kurulan mesafeli sözleşmeler ayrıntılı olarak düzenleme altına alınmıştır. Finansal hizmetlerin mesafeli satışı düzenleme altına alınmıştır. Böylece Avrupa Birliği yönergesi, ilk defa iç hukukumuza aktarılmış ve tüketicilerimize yeni haklar getirilmiştir. Milyonlarca yerli ve yabancı turisti ilgilendiren devre tatil, devre mülk ve paket turlarla ilgili tüketicilere yeni haklar tanınmıştır. Elektrik, su, doğalgaz, internet, telefon gibi tüm aboneliklerde tüketiciler, istediği zaman abonelik sözleşmesini feshetme hakkına sahip olmuştur. Abonelik sözleşmesinin feshinin sözleşmenin kurulmasından daha ağır şartlara bağlanması yasaklanmıştır.
 
- Gazete ve dergi gibi süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenen promosyon kampanyaları daha sıkı kurallara tabi olmuştur. Gerçeği yansıtmayan indirimli satış kampanyaları yasaklanmıştır ve daha sıkı bir şekilde denetlenecektir. Tüketicilerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar artırılacaktır.
- Bu yönde ders kitaplarına tüketici haklarına ilişkin bölümler konulacaktır. Yayın kuruluşlarına, tüketiciyi bilinçlendirici program yayınlama zorunluluğu getirilmektedir. Tüketicilerin ticari reklam yoluyla yanıltılmasını engelleyecek tedbirler etkinleştirilmiştir. Saldırgan ve aldatıcı nitelikte olan her türlü haksız ticari uygulama yasaklanmıştır. Ticari reklamlar ile haksız ticari uygulamaları denetleyecek olan Reklam Kurulu’nun etkin, verimli ve hızlı çalışması amacıyla yeniden yapılandırılmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır.
Hayırlı Haftalar…
 

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
12Şub

TAŞERON İŞÇİLER MESELESİ

21Oca

HSYK’DA NELER DEĞİŞİYOR

11Kas
09Ekm
15Eyl

OKULLAR AÇILIRKEN

  • Ana Sayfa
  • Günışığı Gazetesi web sitesi, BETA aşamasındadır. Çok yakında tüm özellikleri ile sitemizi kullanabileceksiniz. Beta sürümde sadece haber ve köşe yazıları gibi içerik modülleri aktif edilmiştir.